De Olifantenkooi/YD2M (Young Developers and Designers Meet) Ontmoetingsplaats voor ontwikkelaars en ontwerpers

Archief workshop | 14, 28 september en 12, 26 oktober 2011 | ARCAM | Amsterdam

Vier bijeenkomsten voor jonge, ambitieuze en creatieve ontwikkelaars en ontwerpers.

Jonge ontwikkelaars zoeken naar nieuwe ontwerpconcepten. Jonge architecten zoeken nieuwe ontwikkelmodellen. In het dagelijkse werkveld (opdrachtsituaties) komen jonge architecten echter wel in contact met oudere ontwikkelaars (de senioren & directeuren als opdrachtgever), maar zelden met hun jongere collega’s. Omgekeerd werken jonge ontwikkelaars regelmatig met gevestigde architecten (als junior in grotere ontwikkelingen), maar veel minder vaak met jonge bureaus. Terwijl jonge architecten en ontwikkelaars heel veel gemeen hebben en qua denkrichting steeds dichter bij elkaar komen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld om in intensieve workshops gezamenlijk na te denken over nieuwe manieren voor samenwerking in de aanpak van actuele opgaven en processen. Om een optimale kruisbestuiving tot stand te kunnen brengen wordt – door middel van cases - nadrukkelijk gestuurd op het ontwikkelen van nieuwe (ontwerp- en financiële) concepten. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk potentiële opdrachtgevers, mediapartners en andere deskundigen te betrekken bij de (deel)sessies.

Drie ervaren mentoren staan het gezelschap terzijde
Peter van der Gugten
(directeur Proper Stok)
Don Murphy (directeur VMX Architecten)
Ton van Oosten (directeur Cradle of Development)

Met medewerking van o.a.
Frits Spangenberg
(Motivaction)
Ben ten Hove (Walas Concepts)
Harm Tilman (hoofdredacteur De Architect)

Achtergrond
Onder de naam De Olifantenkooi, organiseert Architectuur Lokaal sinds 2009 intensieve ontmoetingen tussen jonge opdrachtgevers en jonge ontwerpers met het doel hen met elkaar in gesprek te brengen over actuele opgaven. Deze serie bijeenkomsten komt tot stand in nauwe samenwerking met twee ontwikkelaars: Karel Sant (Philadelphia) en Lars Mosman (Heijmans).