De maat der dingen

Archief debat | 24 april, 19 juni, 25 sept, 18 dec 2008 | Hilversum

In deze serie architectuurdebatten van 2008 worden actuele thema's in de ruimtelijke ontwikkelingen van Hilversum vergeleken en kritisch gemeten aan ontwikkelingen elders in Nederland.

Hilversum is misschien niet het centrum van de wereld, maar voor de mensen die er wonen, werken, beleid maken of ontwerpen aan de stad, wel de Maat der Dingen. Met Hilversum als uitgangspunt kijkt de debatreeks 2008 verder dan de gemeentegrenzen. Thema’s die in Hilversum actueel zijn, worden vergeleken en kritisch gemeten aan ontwikkelingen elders in Nederland. Maar ook: de plannen in Hilversum staan niet los van een regionale context. Alle debatten staan onder leiding van Jord den Hollander (architect en filmmaker).

24 april 2008
De maat der dingen #1; De contouren van Vliegveld Hilversum

19 juni 2008
De maat der dingen #2; In het spoor van de kunst

25 september 2008
De maat der dingen #3; Groeipijn/krimpfobie?

18 december 2008
De maat der dingen #4; Hoogstbouw