COA en Rijksbouwmeester lanceren prijsvraag huisvesting asielzoekers

nieuwsbericht | 19 januari 2016
Ferdows Kazemi spreekt over 'huis'en 'thuis'bij de kick-off bijeenkomst in Utrecht

Ferdows Kazemi spreekt over 'huis' en 'thuis' bij de kick-off bijeenkomst in Utrecht

Carolien Schippers, manager huisvesting COA

Carolien Schippers, manager huisvesting COA

Gisteren presenteerden het COA en de Rijksbouwmeester de Open Oproep A Home Away From Home, nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers. Honderden geïnteresseerden bezochten de startbijeenkomst van de ontwerpprijsvraag in het Utrechtse Stadsrestaurant Kantien, voormalig gemeentekantoor.
De prijsvraag werd vanuit verschillende invalshoeken toegelicht door de juryleden Carolien Schippers (manager huisvesting COA), Ferdows Kazemi (auteur, columnist, voormalig vluchteling), Jos Wienen (voorzitter asielcommissie VNG en burgemeester Katwijk) en juryvoorzitter Floris Alkemade (Rijksbouwmeester).
Hun voordrachten, het reglement en alle andere informatie over de Open Oproep A Home Away From Home is te vinden op http://ahomeawayfromhome.nl/home/

coaA Home Away From Home is uitgeschreven m.m.v. Architectuur Lokaal conform het Kompas bij Prijsvragen.