Bouwen aan kwaliteit, architectuurbeleid in Nederlandse gemeenten – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

Rapport naar aanleiding van de enquête over architectuurbeleid die in maart 2002 door 187 wethouders RO werd ingevuld.

In de loop der jaren is het steeds vanzelfsprekender geworden dat gemeenten hun eigen bouwopgaven initiëren, begeleiden en (laten) uitvoeren, in samenwerking met andere partijen. Zij kennen de beleidsinstrumenten die hierbij van dienst kunnen zijn en hebben ervaring met samenwerkingsverbanden met commerciële partijen opgedaan. Niet alleen de opdrachtgevers ontwikkelen zich, ook de opgave verandert. De nieuwe culturele (ontwerp)opgave manifesteert zich in vele gedaanten: binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom, landschap, agrarisch bedrijf, toerisme, recreatie, waterberging en infrastructuur. Op niet alle ontwikkelingen en processen heeft een gemeente rechtstreeks invloed, maar binnen de gemeentegrenzen vragen ze wel om inpassing in een lokale ontwerpopgave. Samen met het NIPO onderzocht Architectuur Lokaal welke problemen lokale bestuurders daarbij tegenkomen. Het bleek dat vooral de afstemming van eigen plannen met buurgemeenten en met bovenlokale belangen moeilijk is, en dat de wens bestaat om de contacten tussen gemeenten onderling, in dezelfde regio, te versterken. De gemeenten brachten in dit verband ook concrete opgaven naar voren waarover zij met elkaar van gedachten wilden wisselen. Op deze uitkomsten baseerden we de manifestatie Oost West Thuis Best.

Lees hier de samenvatting van het rapport Bouwen aan kwaliteit.