Assen

2006 - 2013 | Wybe Nauta | stadsarchitect

Wybe Nauta werd als stadsarchitect aangesteld door de directeur Stadsontwikkeling namens het College van B&W(vast, 1 fte). Zijn functie was vastgelegd in een functieboek: “Door initiatieven, advisering en communiceren mede vormgeven aan de ontwikkeling van de stedenbouwkundige omgeving en het ruimtelijk beleid van Assen”. Zijn opdracht was, bij te dragen aan continuïteit en samenhang tussen heden en toekomst in de regio. Het accent van de functie lag op de ruimtelijke kwaliteit in brede zin en daarbij vooral op stedenbouwkunde. Van daaruit was er een raakvlak met architectuur annex welstandsbeleid. Hij begon als ambassadeur voor Ruimtelijke Kwaliteit en Integraal Werken (op voorlichtings- en informatiebijeenkomsten) en werkt nu meer als diplomaat (achter de schermen). Voortzetting van de functie gebeurt op basis van evaluatie.
Wybe Nauta wilde een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving in Assen in brede zin. "Een stadsarchitect moet zich niet alleen op afzonderlijke projecten richten maar op de architectuur van de stad als totaal. Dan is persoonlijk afficheren niet aan de orde. Het gaat om een integrale benadering, om samenhang en symbolische lijnen".

Zie ook
Stadsarchitecten en stadsbouwmeesters, Architectuur Lokaal, 2010