Gemeente Arnhem

2007 - heden | Luuk Tepe | stadsbouwmeester Openbare Ruimte
Luuk Tepe is sinds in functie als stadsbouwmeester Openbare Ruimte en werd aangesteld door het College van B&W. Zijn functie is als volgt omschreven in de ;aanstellingsbrief: "De stadsbouwmeester adviseert over de strategische richting met betrekking tot de beeldkwaliteit van de openbare ruimte van de stad op basis van een integraal visie en benadering, neemt initiatieven, stimuleert, enthousiasmeert en coördineert de stadsbrede benadering van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte, bewaakt en monitort het vastgestelde beleid met betrekking tot de integrale beeldkwaliteit, intervenieert en/of stuurt zonodig bij. De stadsbouwmeester werkt veelal gemeentebreed en dienstoverstijgend."
Sinds de aanstelling van Luuk Tepe verschoof de functie van aandacht voor detail-niveau (verrommeling) naar visie niveau (vormen verbinding tussen projecten, opschaling naar stadsregio, verbreding openbare ruimte naar economie, woonmilieus en mobiliteit). Hiernaast is een groeiende deelname in Q-teams ontstaan.
Zelf streeft Tepe streeft naar het maken van openbare ruimtes voor mensen: "In het geweld van alle juridische en functionele eisen wordt aan de mens te weinig aandacht besteed. Ik wil ervoor zorgen dat er openbare ruimtes komen die een huiskamer vormen van de stad. Ruimtes waar mensen zich prettig voelen, die mooi en sfeervol zijn. Hierbij past een benadering die verantwoordelijkheden bij de mensen zelf legt. In plaats van overgereguleerde ruimtes waar veel moet en weinig mag, ruimtes waar niet alles geregeld is en mensen hun eigen verstand moeten gebruiken. Cruciaal hierbij is de manier waarop je de verkeersfunctie vorm geeft en inpast. Auto's en bussen horen bij de stad en moeten niet worden uitgebannen. Maar ze moeten wel ingepast worden in de totale openbare ruimte en het leven in de stad. Combineren van deze functies waar het kan, scheiden waar het moet".