Architectuur en Politiek

Archief debat | 19 juni 2008

Voorafgaand aan de Dag van de Architectuur organiseerde architectuurcentrum CASA een openbaar debat rondom het thema ‘Architectuur en Politiek’.

Centraal stonden de projecten Rijnboog en Stadsblokken-Meinerswijk, die letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar liggen. Waar de burgerparticipatie bij Rijnboog pas laat is ingezet, is de bevolking juist vanaf een vroeg stadium bij de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk betrokken. Wat is de rol van de politiek, de ontwikkelende partijen, de ontwerpers en vooral ook die van de inwoners van Arnhem bij de inrichting van de stad? Aan de orde kwamen de verantwoordelijkheid van de politiek en de vraag of burgerparticipatie bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van een plan. Met bijdragen van Marijke Storm (STIPO) en Edwin Verdurmen (CASA). Moderator van het debat was Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal). Schrijver Jibbe Willems zorgde voor een literaire omlijsting met het prachtige gedicht Manhattan aan de Rijn.

Met bijdragen van Marijke Storm (STIPO) en Edwin Verdurmen (CASA)