Almere naar Tübingen

Archief 18 en 19 april 2008 | Almere

Studiereis voor de gemeente Almere naar Tübingen in Duitsland, waar woonwijken tot stand zijn gekomen in collectief particulier opdrachtgeverschap.

Onder het motto 'mensen maken de stad' werkt de gemeente Almere aan diverse projecten waarbij wordt beoogd, de stad samen met de bewoners te ontwikkelen. In dit kader was de gemeente geïnteresseerd in het voorbeeld van de stad Tübingen in Duitsland, waarbij de bewoners samen met architecten en de gemeente stedelijke wijken hebben gebouwd. Architectuur Lokaal organiseerde een studiereis voor medewerkers van de gemeente Almere naar Tübingen en Ostfildern, twee gemeenten nabij Stuttgart. De belangstelling van de gemeente ging vooral uit naar de organisatie (bij gemeente en opdrachtgevers), de randvoorwaarden, de zeggenschap, de financiering en de marketing, maar ook naar functionele zaken zoals parkeeroplossingen. Ook de betrokkenheid van architecten was een belangrijk onderdeel van gesprek voor de gemeente. Gesproken werd met verschillende betrokkenen, waaronder een aantal bewoners die als opdrachtgever betrokken waren bij de totstandkoming van de wijk.