Aap noot mis, de basis van de brede school

Archief debat | 17 maart 2008 | Radio Kootwijk | Apeldoorn

 

Landelijk debat over opdrachtgeverschap bij brede basisscholen in Radio Kootwijk. Voor gemeentebestuurders en raadsleden, schoolbesturen, schooldirecteuren, kinderopvangorganisaties, architecten en ontwikkelaars van maatschappelijk vastgoed.

Het brede karakter van de school werkt verwarring in de hand. Te vaak is onduidelijk wie nu eigenlijk de opdrachtgever is. Het opdrachtgeverschap zweeft ergens tussen gemeentelijke diensten, schoolbesturen en ontwikkelaars. Gezien de ambitie om de school tot centraal punt in de wijk te maken, wordt aan tal van maatschappelijke organisaties gevraagd om aan te haken in de planvoorbereiding. Deze partners beschikken echter, net zo min als de scholen zelf, over een toereikend bouwbudget. Zo ontstaat de wens om woningen en commerciële functies aan het project toe te voegen. Wie is in staat om het opdrachtgeverschap voor een dergelijk veelomvattend project goed te verzorgen? Van commerciële partijen en adviseurs is het definitieve antwoord niet te verwachten. Samenwerking tussen publieke en private partijen kan tot goede resultaten leiden, maar bij deze opgave zijn om te beginnen de publieke opdrachtgevers aan zet. De brede school vraagt technische en zakelijke kennis, maar het kan niet zonder maatschappelijke en culturele inzet.

Architectuur Lokaal hoopt met dit project bij te dragen aan de gedachtevorming bij gemeenten, leerkrachten, architecten en al die anderen die de komende jaren zullen meebouwen aan een nieuwe generatie brede scholen.