Vier teams geselecteerd voor tweede ronde Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De jury van de Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht, onder voorzitterschap van prof. ir. Jo Coenen, selecteerde vier visies uit de inzendingen die voor de prijsvraag zijn gedaan. De inzenders van deze visies zijn: kadawittfeldarchitektur GmbH (Duitsland), Neutelings Riedijk Architecten (Nederland), Schmidt Hammer Lassen Architects (Denemarken) en Geurst & Schulze architecten B.V. (Nederland). Aan de deelnemers was gevraagd hun visie te geven op een nieuw Huis van Stad en Regio. De geselecteerde architectenbureaus zijn uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin aan hen wordt gevraagd om hun visie uit te werken tot een ontwerp. De uitgewerkte plannen worden begin 2020 tentoongesteld in Dordrecht. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reactie op de plannen geven. De gemeente heeft de intentie het winnende ontwerp te realiseren en de winnaar van de prijsvraag daarbij gedurende het hele proces te betrekken.

Prijsvraag
Het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht voldoet niet meer aan de huidige eisen en zeker niet aan de eisen van de toekomst. Daarom maakt het Stadskantoor plaats voor woningbouw en verhuist meer naar het oosten in het perspectief van de grotere gebiedsontwikkeling Spuiboulevard. Hierdoor ontstaan zowel kansen voor de binnenstad als voor een nieuw Huis van Stad en Regio. Dit nieuwe Huis, met 20.000 m2 bvo, moet plaats gaan bieden aan een deel van de ambtelijke organisatie van de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden, Dordrecht Marketing/VVV en de Bibliotheek AanZet.
Met de prijsvraag heeft de gemeente Dordrecht gevraagd om een architectonisch ontwerp voor het Huis van Stad en Regio, een voorstel voor herinrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe Huis, en parkeer- en aanvullend commercieel programma. Deelnemers konden zich richten op transformatie van de bestaande gebouwen en / of op vervanging van de bestaande gebouwen door nieuwbouw.

Vier teams geselecteerd
De prijsvraag betreft een Europese prijsvraag en verloopt in twee ronden. In de eerste ronde, waarvoor 34 inzendingen werden ontvangen, is gevraagd om een visie op de opgave.
De jury selecteerde de volgende visies:

 • het Huis op het Plein
  kadawittfeldarchitektur GmbH (Duitsland)
 • De Drechtse huizen. Eigen karakter, samen één
  Neutelings Riedijk Architecten (Nederland)
 • Stedelijk Knooppunt/Toekomstvisie voor leren, werken en betrokkenheid in het publieke domein/
  Schmidt Hammer Lassen Architects (Denemarken)
 • Een Thuis voor de Stad
  Geurst & Schulze architecten B.V. (Nederland)

Tweede ronde
Aan de vier teams die zijn uitgenodigd voor de tweede ronde wordt gevraagd om hun visie nader uit te werken tot een structuurontwerp met financiële onderbouwing, een eenvoudige maquette en een filmpje. Uit deze inzendingen zal de jury een winnend ontwerp en een runner-up selecteren. Voorafgaand aan de finale besluitvorming worden de inzendingen tentoongesteld. De reacties van de bezoekers worden aan de jury ter beschikking gesteld. Het juryrapport en de inzendingen worden bij de bekendmaking van de prijsvraag gepubliceerd. De prijsvraag wordt naar verwachting in maart 2020 afgerond.

Jury De jury die de inzendingen beoordeelt bestaat uit prof. ir. Jo Coenen, Jo Coenen Architect Urbanist en vm. Rijksbouwmeester (voorzitter), prof. dr. ir. Philomena Bluyssen, hoogleraar Indoor Environment, Technische Universiteit Delft, ir. Matthijs de Boer, MDBS, voorzitter Welstands- en Monumentencommissie Dordrecht, Dennis van Buuren, horecaondernemer Dordrecht, ir. Jeanne Dekkers, Jeanne Dekkers Architectuur en ir. Elies Koot, projectontwikkelaar Boelens De Gruyter.

Secretaris van de prijsvraag is drs. Cilly Jansen, m.m.v. Bram Talman, Architectuur Lokaal.

De Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht is uitgeschreven door de gemeente Dordrecht en wordt uitgevoerd in samenwerking met Architectuur Lokaal. De prijsvraag is uitgeschreven aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. De Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht is gepubliceerd op TenderNed.