Toekomstscenario’s ontwerpatelier Egyptische Poort gepresenteerd aan gemeenteraad Bladel – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Op 10 juli heeft Architectuur Lokaal de vijf prikkelende scenario’s, die in het Ontwerpatelier Egyptische Poort zijn ontwikkeld, aan de gemeenteraad van Bladel gepresenteerd. De raadsleden reageerden enthousiast op de voorstellen die zij te zien kregen. Wethouder Heijman ziet uit naar de discussie die op 21 september in de gemeenteraad zal plaatsvinden. Dan zal de raad een keuze maken voor de uitwerking van een van de scenario’s, waarmee de ontwikkeling van De Egyptische Poort een stap verder kan worden gebracht. Het scenarioboek is nu te downloaden.

De gemeente Bladel zette het Ontwerpatelier Egyptische Poort samen met Architectuur Lokaal op om te komen tot een visie op de mogelijke ontwikkeling van het gebied De Egyptische Poort. In een tweedaags atelier werkten vijf gemengde teams (met architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ontwerpers en ambtenaren) aan vijf verschillende scenario’s die de mogelijke toekomst van De Egyptische Poort in beeld brengen. De teams werden begeleid door ervaren mentoren Bjarne Mastenbroek (SeARCH), Kathleen Van de Werf (BUUR) en Wouter Valkenier (Studio Valkenier).

Focus
Elk scenario, dat door de ontwerpers aan de gemeenteraad werd toegelicht, heeft een eigen focus; tezamen laten de scenario’s verschillende mogelijkheden voor de toekomst van De Egyptische Poort zien. De Kempische Poort, scenario 1, legt de verbinding op een regionaal schaalniveau en ziet De Egyptische Poort als verbindingsplek naar het landschap om Bladel heen. Scenario 2, View Master versterkt het huidige verenigingsleven in De Egyptische Poort met landschappelijke ingrepen maar voegt ook nieuwe programma’s toe. Scenario 3, De Toren Van Bladel maakt van De Egyptische Poort een echt icoon, waarmee Bladel op de kaart wordt gezet. Door extra programma rond een waterplas toe te voegen ontstaan nieuwe kwaliteiten. De fiets als thema is de kern van scenario 4,  Fietspoort. De Egyptische Poort wordt een fietshub van waaruit diverse fietsroutes naar de omgeving leiden. In scenario 5, Mijn Bouwbos wordt De Egyptische Poort bestemd vanuit een centraal thema: hout. De plek wordt een experimenteerruimte voor circulaire productie.

Ontwerpers: Christopher de Vries, Joey Rademakers, Bart Claassen en Anneke Adegeest Slideshow Ontwerpers: Christopher de Vries, Joey Rademakers, Bart Claassen en Anneke Adegeest View Master: Joep Verheijen, Jacqueline Ram, Harry van Gameren en Daan Liebregts Ontwerpers: Juriaan Calis, Michelle Leemkuil en Mike Verdonschot De Fietspoort: Nina Aalbers, Lex de Jong, Rolf van der Leeuw en Guus Stappaerts Mijn Bouwbos: Victor Verhagen, Floris van der Zee, Christel Rampen en Anton Zoetmulder

Scenarioboek
De scenario’s leveren bouwstenen om over mogelijke toekomsten van De Egyptische Poort na te denken en het gesprek erover aan te gaan. Het zijn geen eindbeelden met een gestolde toekomst maar denkrichtingen die de kansen en mogelijkheden op een prikkelende manier verbeelden. Wat alle scenario’s gemeen hebben is dat zij de kwaliteiten in het gebied herkennen en als uitgangspunt nemen voor verdere ontwikkeling en versterking van De Egyptische Poort.
U kunt het ‘Scenarioboek De Egyptische Poort’ hier downloaden.

Wat is het vervolg?
De gemeente Bladel beschikt met deze vijf scenario’s over een waaier aan mogelijke toekomsten. Zij geven verschillende ontwikkelkansen en denkrichtingen voor De Egyptische Poort aan. Het is aan de gemeenteraad van Bladel om een keuze te maken. Dat kan de keuze zijn voor een scenario, of voor deelaspecten uit verschillende scenario’s. De gemeenteraad zal dit doen in de openbare raadsvergadering van donderdag 21 september 2017.