Publicatie KOMPAS light Design Build verschenen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2023

Steeds meer opdrachtgevers vinden de weg naar het moderne contractmodel, waarbij ontwerp en uitvoering aan één partij worden opgedragen. Daarmee besparen zij zichzelf werk, waardoor tijd vrijkomt om aan kerntaken te besteden. Maar wat houdt een Design Build-contract in, hoe besteedt u een dergelijk contract aan en hoe stuurt u op gemaakte afspraken? Voor iedereen die als opdrachtgever of opdrachtnemer te maken heeft met contractmanagement en aanbestedingen, maakten Architectuur Lokaal en het Instituut voor Bouwrecht het naslagwerk KOMPAS light Design Build om u vertrouwd te maken met de specifieke onderwerpen. Dit boek is nu verkrijgbaar. Op 20 september kunt u deelnemen aan een cursus over DB-contracten aan de hand van dit Kompas.

Achtergrond
KOMPAS light Design Build kent een lange voorgeschiedenis. Vóór 1997 bestonden er geen algemene regelingen voor selecties van architecten dan wel projectontwikkelaars, maar in dat jaar gingen zes ministeries (VROM, OCW, LNV, VenW, BuiZa en Defensie) samen met Aedes, AVBB (nu Bouwend Nederland), BNA, BNI, BNS (nu BNSP), NEPROM, NVTL, ONRI (nu NLingenieurs) en de VNG het Convenant Ontwerpwedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschaps- en interieurarchitectuur aan. Dit Convenant, opgesteld op initiatief van de Rijksbouwmeester, resulteerde onder meer in de oprichting van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden dat werd ondergebracht bij Architectuur Lokaal. Sindsdien fungeert het Steunpunt als onafhankelijke, niet-commerciële helpdesk voor uitschrijvers van architectuuropdrachten en prijsvragen, met als doel bij te dragen aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap en een gezonde bouwcultuur in Nederland.

Kompassen
In de context van het Convenant werd het eerste handleiding KOMPAS opgesteld, gericht op Prijsvragen en meervoudige opdrachten. In de jaren daarna is verder gewerkt aan verbetering van aanbestedingsprocedures door vereenvoudiging van de procedures en digitalisering daarvan. Zo verschenen KOMPAS light Architectendiensten, KOMPAS light Prijsvragen en KOMPAS light Ontwikkelcompetities. Deze drie digitale handleidingen zijn, als gevolg van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016, vorig jaar geactualiseerd. De handleidingen zijn hier kosteloos te downloaden.

KOMPAS light Design Build
Met de publicatie van de handleiding KOMPAS light Design Build (ook digitaal te downloaden) in 2017 is het kwartet compleet. Deze handleiding is ontwikkeld om aanbestedingen volgens een Europese procedure aan te besteden, maar kan ook gebruikt worden voor nationale procedures. De handleiding ondersteunt uitsluitend een (Europese of nationale) niet-openbare aanbesteding. Bij een niet-openbare aanbesteding wordt het aantal partijen dat een inschrijving doet eerst teruggebracht tot een beperkt aantal door een voorselectie. In de publicatie zijn veel voorbeelden opgenomen en worden er veel toelichtingen en aanbevelingen gegeven, die u behulpzaam zijn bij het goed voorbereid in de markt zetten van een aanbestedingsprocedure. De publicatie werd mede mogelijk gemaakt vanuit het werkprogramma Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht uit de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 van het rijk.

Bestellen publicatie & cursus
Op 20 september organiseert Architectuur Lokaal, in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht, een cursus over DB-contracten. Klik hier voor mee informatie en aanmelden.
KOMPAS light Design Build  is een uitgave van Architectuur Lokaal. U kunt de publicatie KOMPAS light Design Build hier bestellen voor € 20,00 (incl.btw) en excl. verzendkosten.