Prijsvraag leidt tot pilot aardgasvrij Nagele – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

In de eerste fase staan acht woningen aan de Ring en het voormalig schoolgebouw de Acht op de planning. Het witte vlak is de locatie van de ondergrondse waterbak.

Het College van B&W van Nagele heeft groen licht gegeven voor de start van de eerste fase van Energiek Nagele. Het collegebesluit betekent dat er financieel, technisch en juridisch voldoende vertrouwen is in het systeem. Nagele is daarmee opnieuw voorloper op het gebied van moderne ontwikkelingen, nu als het eerste aardgasvrije dorp. “Zo zie je maar waar een prijsvraag toe kan leiden”, aldus Rutger Bergboer, voorzitter van de Energiecoöperatie Energiek Nagele. “Het ziet ernaar uit dat we in staat zullen zijn om bewoners niet meer te laten betalen dan wat ze nu kwijt zijn aan gas, zonder dat zij zelf in de woning hoeven te investeren. We starten met een pilot, voordat we gaan opschalen naar de rest van het dorp.

Groen licht voor de eerste fase van Energiek Nagele
Na 1,5 jaar van inspanning komt de eerste zichtbare mijlpaal voor Energiek Nagele dichtbij. Het college van B&W heeft 13 oktober een deel van de verleende subsidie vanuit het Rijk definitief beschikbaar gesteld om te starten met de eerste fase van Energiek Nagele. Met groen licht van de gemeente is het vrijwel zeker dat de schop begin 2021 de grond in gaat. Woningen aan de Ring en het voormalig schoolgebouw de Acht zijn als eerst aan de beurt. De pilot (het Kernproject) biedt de gelegenheid om alle complexe juridische, financiële en technische aspecten overzichtelijk te houden en is tevens bedoeld als voorbeeld voor de rest van het dorp.

Gasloos wonen
Op de daken van de woningen komen slimme warmtecollectoren die in de zomer de warmte opwekken en opslaan in een ondergrondse seizoensbuffer. Zo is er in de winter voldoende warmte om de huizen te verwarmen en te koken. Koken en verwarmen op gas is daarmee verleden tijd. Het kernproject vindt plaats bij de rij van 8 woningen aan de Ring en voormalig schoolgebouw de Acht. Daarna is het de ambitie om in heel Nagele gasloos wonen te realiseren. Samen met de gemeente en Mercatus werkt Energiek Nagele op dit moment aan de voorbereiding van deze eerste fase. De bewoners van de 8 woningen zijn heel belangrijk. Binnenkort is er voor elke bewoner een individueel gesprek met de projectleiding over het project.

Proeftuin aardgasvrije wijken
Energiek Nagele is onderdeel van de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken van het ministerie van BZK. Het voornaamste doel is wijken versneld aardgasvrij te maken en kennis- en leerervaringen op te doen in de diverse proeftuinen.  “Achter de schermen werken we al lange tijd intensief en zorgvuldig naar het moment dat de schop in de grond gaat. Inwoners merken daar niet zo veel van, behalve dat er zo nu en dan een informatieavond is. Toch blijven de mensen heel belangstellend en doen graag mee. Het is bijzonder dat Nagele zichzelf opnieuw op de kaart weet te zetten, nu met toekomstbestendig wonen als aardgasvrij dorp”, vertelt projectleider Rutger Bergboer. Voordat de collectoren op de daken kunnen, vindt er eerst een renovatie van het dak en de dakrand plaats. Deze wordt in originele staat hersteld. Heel binnenkort is dat al zichtbaar.
Voor de volledige planning bekijk de website Energiek Nagele: energieknagele.nl

Prijsvraag
Het begon allemaal in 2017, op initiatief van bewoners van Nagele, verenigd in de Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele. Zij schreven,in samenwerking met Architectuur Lokaal, de openbare prijsvraag Energielab Nagele uit om het innovatieve en experimentele karakter van Nagele nieuw leven in te blazen. De jury, bestaande uit Dirk Sijmons, Pi de Bruijn, Stefan Davids, Kees Duijvestein, Anneke Keur en Leen Verbeek, wees het plan Nagele in Balans van het ontwerpteam onder aanvoering van Margret Drok (Sacon) uit Zwolle, unaniem aan als winnaar van de prijsvraag.