Open Oproep Energielab Nagele

Archief nieuwsbericht | 4 september 2017 | 23 oktober sluiting inzendtermijn

E. Groosman, woningbouw Nagele. Fotograaf onbekend. Collectie Het Nieuwe Instituut, STAB ph 47.

De Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele schrijft de openbare prijsvraag Energielab Nagele uit om het innovatieve en experimentele karakter van Nagele nieuw leven in te blazen. Het dorp Nagele in de Noordoostpolder is in de jaren ’50 ontworpen als modernste dorp van Europa door o.a. Gerrit Rietveld, Jaap Bakema, Mien Ruys en Aldo van Eyck. Zij ontwikkelden Nagele als modeldorp en de experimenten die ze er uitprobeerden zijn gangbaar geworden in de latere architectuur en stedenbouw. Nu kan het dorp een nieuwe, moderne en vooruitstrevende kwaliteitsimpuls goed gebruiken. Energiek Nagele is op zoek naar inspirerende en betekenisvolle oplossingen op het gebied van duurzame energie. Op 9 september vond een informatiebijeenkomst over de prijsvraag plaats in Nagele, met rondleidingen en een workshop over energie.

Open oproep
Energiek Nagele schrijft de Open Oproep Energielab Nagele uit onder (teams van) architecten, energiespecialisten, industrieel ontwerpers, installateurs, duurzame ondernemers, uitvinders, kunstenaars en alle anderen die inspirerende en uitvoerbare oplossingen op het gebied van duurzame energie kunnen bieden. Door opnieuw ruimte te geven aan het experiment kan Nagele in de toekomst uitgroeien tot een duurzaam en energieneutraal dorp waarin het prettig is (en blijft) om te wonen. De vraag hoe bestuurders, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen worden betrokken bij de energietransitie en de organisatie van het proces, is een essentieel onderdeel van de opgave.
De openbare prijsvraag verloopt geheel digitaal volgens het reglement Open Oproep Energielab Nagele dat u hiernaast kunt downloaden. De prijsvraag is aangekondigd op TenderNed, kenmerk 154228.

Partners
Energiek Nagele voert de prijsvraag uit met een aantal partners: Vereniging Dorpsbelang Nagele, Ondernemersvereniging Nagele, Museum Nagele, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gemeente Noordoostpolder, Provincie Flevoland, Vereniging Hendrick de Keyser, Waterschap Zuiderzeeland en Woningcorporatie Mercatus. Samen met hen zal worden gezocht naar mogelijkheden voor uitvoering van de beste ideeën. Aan Architectuur Lokaal is gevraagd om de prijsvraag te organiseren conform Kompas light Prijsvragen.

Informatie en vragen
Op zaterdag 9 september, tijdens Open Monumentendag, organiseerde Energiek Nagele een informatiebijeenkomst over de prijsvraag in Museum Nagele, Ring 23 in Nagele. Het verslag van de bijeenkomst en de presentaties zijn op deze webpagina gepubliceerd in de bijlagen 7 tot en met 10.
De vragenronde is gesloten op 22 september; de vragen en antwoorden zijn gepubliceerd in de bijlagen 11 tot en met 13.

Jury
De inzendingen voor de prijsvraag worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van  Dirk Sijmons (landschapsarchitect, adviseur H+N+S, vm. Rijksadviseur Landschap). De jury bestaat verder uit Pi de Bruijn (architect, partner ArchitectenCie), Stefan Davids (bewoner Nagele, lokaal ondernemer), Kees Duijvestein (adviseur TVDH Architecten, em. hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving TU Delft), Anneke Keur (bewoner Nagele) en Leen Verbeek (Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland).
Secretaris van de jury is Cilly Jansen, m.m.v. Stef Bogaerds (Architectuur Lokaal).

Deelname
Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en door het inzenden van de benodigde documenten. De inzendtermijn is gesloten op maandag 23 oktober om 12.00 uur (middag).