Zo kan het ook! Best practices architectenselectie – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 22, 2023

Boekpresentatie van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden met onder meer 24 praktijkvoorbeelden die laten zien dat een goede (Europese) architectenselectie ook mogelijk is zonder problemen.

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden zet een volgende stap in haar acties, gericht op een gezonde aanbestedingscultuur en professionalisering van het (publieke) opdrachtgeverschap. Het Steunpunt is een onderdeel van Architectuur Lokaal, het landelijk kenniscentrum voor cultureel opdrachtgeverschap en architectuurbeleid.

Het contracteren van een architect is iets uitzonderlijks. Het is zeker geen dagelijkse kost voor overheden en publieke instellingen, en het gaat vaak om bijzondere opdrachten – zeker wanneer het Europese aanbestedingen betreft. Maar in het incidentele karakter van architectenopdrachten schuilt een mogelijk gevaar: gebrek aan ervaring. In de praktijk resulteert dit regelmatig in procedures die gekenmerkt worden door (te) hoge eisen, afstandelijkheid, het afschuiven van risico’s en taai juridisch en technisch jargon.
Regelgeving hoeft echter geen belemmering te vormen voor een geslaagde architectenselectie. Goede voorbeelden krijgen helaas zelden aandacht. In het kader van de nieuwe aanbestedingswet en flankerend beleid wordt veelvuldig gesproken over best practices. Ook het Steunpunt onderkent het belang van goede voorbeelden. Ervaren collega’s zijn vaak de beste raadgevers. Het is dan ook de hoogste tijd om stil te staan bij ‘goede’ architectenselecties, niet alleen om de negatieve aandacht in de media te doorbreken, maar vooral ook om de opgedane ervaring te delen.

In het boek Zo kan het ook! Best practices architectenselectie presenteert het Steunpunt vier essays die reflecteren op de mogelijkheden binnen de regels en 24 interviews met aanbesteders die vertellen over hun architectenselectie. De interviews zijn een bonte verzameling die betrekking hebben op verschillende proceduretypes en zeer uiteenlopende opdrachten. De interviews focussen op het doordacht voorbereiden en uitvoeren van architectenselecties, niet het vervolg na de gunning. Tezamen bewijzen de geïnterviewden dat een goede architectenselectie wel degelijk mogelijk is binnen de (Europese) wettelijke kaders. Ze geven een krachtig signaal: “Zo kan het ook!”

Programma boekpresentatie
18.00 Ontvangst
18.15 Opening en gesprek o.l.v. Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal, met:

Ernstjan Cornelis, directeur Atelier PRO
Hub Keulen, bestuurslid NEVI Publiek
Aryan Sikkema, vm. bouwcoördinator Stedelijk Museum Amsterdam en vm. directeur Bouw en Huisvesting Universiteit van Utrecht
Eva Stegmeijer, assistent programmaleider onderzoek NICIS Institute.

18.35 Aanbieding eerste exemplaren Zo kan het ook! aan:

Hub Keulen, bestuurslid NEVI Publiek
Fred Schoorl, directeur BNA
Henk Ovink, directeur NRO, Ministerie I&M

18.45 Reacties 19.00 Borrel en uitreiking boek aan de aanwezigen

20.00 Sluiting