Zo kan het ook! – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Best practices architectenselectie.
Een goede architectenselectie is wel degelijk mogelijk binnen de (Europese) wettelijke kaders. In dit boek presenteert het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden, dat deel uitmaakt van Architectuur Lokaal, vier essays en 24 interviews met aanbesteders die vertellen over hun architectenselectie. Tot stand gekomen met bijdragen van de ministeries OCW, BZK en EL&I.b

Deze publicatie is uitverkocht, maar ligt ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.