Zeven woonwijken Panorama Nederland geselecteerd – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Bekendmaking van de selectie, Plug-In-City, Dutch Design Week, Eindhoven

Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort. In deze zeven wijken zal de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal worden uitgeschreven. Dat maakte het College van Rijksadviseurs vandaag bekend tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. De zeven wijken dateren uit de jaren 60, 70 en 80, liggen op de rand van stad en groen en zijn toe aan een flinke opknapbeurt. Met de prijsvraag Panorama Lokaal wil het CRa samen met lokale betrokkenen een nieuwe impuls geven aan de stadsranden. Eind november en begin december worden de zeven prijsvragen uitgeschreven.

Belangrijke vraagstukken
In juni deed het College van Rijksadviseurs een oproep aan gemeenten, woningcorporaties, bewoners en andere betrokkenen om woonwijken aan te melden voor deelname aan de prijsvraag Panorama Lokaal. Deze prijsvraag is gericht op woonwijken aan de stadsranden. De opgaven hebben betrekking op klimaatbestendige wijken, energiezuinige woningen en woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens, en op het leggen van verbindingen met het aangrenzende landschap als onderdeel van de wijk. Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “Aan deze stadsranden ligt een prachtige ontwerpopgave. De ruime opzet van deze wijken en de ligging aan het buitengebied bieden kansen om de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu beter aan te pakken. Door slim te combineren is hier winst te behalen, zowel voor de wijk als voor de bewoners.”

Lokale coalities
De locaties konden worden voorgedragen voor Panorama Lokaal door coalities, bestaande uit tenminste een gemeente en corporatie. Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk waren als testlocaties al bij de voorbereidingen betrokken. De andere vijf locaties zijn geselecteerd uit veertien aanmeldingen. Bij de selectie is gestreefd naar diversiteit, spreiding over het land, woonwijken uit verschillende perioden, gebieden in en buiten de Randstad, grote en kleine locaties, en verschillen in landschappelijke context. Bekijk het selectierapport hier.

Zeven prijsvragen
De zeven coalities zullen de komende weken een uitdagende opdracht formuleren en begin december ieder hun eigen prijsvraag uitschrijven. Daarmee nodigen zij multidisciplinaire ontwerpteams uit om zich in te schrijven voor een locatie door een motivatie en portfolio in te sturen. Per locatie worden maximaal drie teams geselecteerd die in samenwerking met de lokale coalitie en bewoners met de opdracht aan de slag gaan.

Informatie
Meer informatie over Panorama Lokaal, locaties en deelname is te vinden op panoramalokaal.nl.

Deze prijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met de Ministeries van BZK, OCW, LNV en IenM, Aedes, het RCE en Staatsbosbeheer. De prijsvraag wordt uitgeschreven met medewerking van Architectuur Lokaal en conform Kompas Light Prijsvragen.