Workshop Richtlijn Gezonde Architectenselecties – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

De Richtlijn Gezonde Architectenselecties is een praktisch instrument voor opdrachtgevers om te komen tot een evenwichtige uitvraag en kostenverdeling voor de betrokken partijen. De Richtlijn is een gezamenlijk initiatief van Architectuur Lokaal, BNA en ICSadviseurs en wordt, voorafgaand aan publicatie, besproken bij een workshop op 24 mei in Amsterdam. Deelname is kosteloos en staat open voor opdrachtgevers, architecten en adviseurs.

Regels en praktijk
Bij het aanbesteden van architectuuropdrachten schiet goedbedoelde regelgeving nog vaak het doel voorbij. De onvrede over de aanbestedingsprocedures berust eerder op de toepassing van aanbestedingsregels dan op Europese richtlijnen en de vertaling daarvan in Nederlandse wetgeving. Zo blijkt ook uit het recent verschenen rapport Tussen de Regels, beter aanbesteden van architectuuropdrachten in de praktijk van Architectuur Lokaal i.s.m. Atelier Rijksbouwmeester.
Op dit moment ontwikkelen Architectuur Lokaal, BNA en ICSadviseurs de Richtlijn Gezonde Architectenselecties om de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke uitvragen – zoals bureaupresentatie, plan van aanpak, visiepresentatie, structuurontwerp en voorontwerp – in beeld te brengen.

Workshop 24 mei in Amsterdam
Op 24 mei wordt de opzet van de richtlijn toegelicht bij een workshop, waarna discussie plaatsvindt over de verschillende uitvragen, inschrijfkosten per uitvraag en het bepalen van een redelijke inschrijfvergoeding. De resultaten worden gebruikt bij het afronden van de Richtlijn Gezonde Architectenselecties. De workshop vindt plaats op dinsdag 24 mei van 13-16 uur bij de BNA, Jollemanshof 14 in Amsterdam.

U kunt zich hier aanmelden voor deelname aan de workshop.

Voorbeelden gezocht
Veel opdrachtgevers worstelen met het gewenste uitwerkingsniveau van de uitvraag. Concrete voorbeelden zeggen meer dan gedetailleerde beschrijvingen. Daarom willen de initiatiefnemers van de richtlijn graag voorbeelden tonen van aanbiedingsontwerpen (inclusief visiepresentaties). Aan de hand van deze visualisaties moet het voor onervaren opdrachtgevers duidelijk worden wat het verschil is tussen een visiepresentatie, een structuurontwerp en een voorontwerp. Architectuur Lokaal, BNA en ICSadviseurs roepen architecten op om voorbeelden in te zenden van aanbiedingsontwerpen.
U kunt hier uw voorbeelden inzenden.

Architectuur Lokaal werkt aan Beter Aanbesteden in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 2013-2016.