Workshop Overheidsopdrachten in Vlaanderen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Bijdrage aan de discussie over Europese aanbestedingsregelgeving in Vlaanderen.

In het kader van de nieuwe Europese aanbestedingsregelgeving organiseerde het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap samen met de Katholieke Universiteit Leuven een workshop over aanbestedingen. De Vlaams Bouwmeester nodigde Architectuur Lokaal uit om deel te nemen aan de bijeenkomst en verslag te doen van de stand van zaken in Nederland.