Wonen met Hugo #2: Het failliet van de volkshuisvesting – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Wonen met Hugo, 8 februari 2018, foto: Luuk Huiskes

Het tweede college van Hugo Priemus in de reeks ‘Wonen met Hugo’ heeft als titel ‘Het failliet van de volkshuisvesting? Sectorindeling en volkshuisvestingssysteem’. Coreferent is Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft. In het panel wordt de discussie, onder leiding van Vincent Kompier, gevoerd met Hester van Buren, voorzitter Woningstichting Rochdale, Rinette Reynvaan, wethouder van de gemeente Dordrecht en Pepijn Bakker, architect en organisator van het eerste International Social Housing Festival. Wilt u dit college bijwonen, op 1 maart in het Academiegebouw Utrecht? Dan kunt u zich nog aanmelden.

In het college Het failliet van de volkshuisvesting? Sectorindeling en volkshuisvestingssysteem bespreekt Hugo Priemus de structuur van het volkshuisvestingssysteem: het samenstel van markten en actoren, de financiële stromen en de differentiatie in drie sectoren: sociale huur, commerciële huur en koop. Welke wetten en regelgeving zijn er op het gebied van de woningbouw? Waar haakt beleid aan in het volkshuisvestingssysteem? Wat zijn de verschillen tussen koopsector, commerciële en sociale huursector, hoe lopen financieringsstromen in de koop- en de huursector?

Marja Elsinga

Coreferent
Coreferent prof. dr ir Marja Elsinga volgde gretig Hugo’s colleges in de jaren ’80. “Is de Volkshuisvesting uitgewoond?” was de naam van haar intreerede. Marja is visiting professor bij topuniversiteit Tongji in Shanghai en doceert volkshuisvesting in deze miljoenenstad met grote woningnood. Zij voorziet de lessen van Hugo van een theoretische en praktische update.
In vervolg hierop vindt een paneldiscussie plaats met Hester van Buren (voorzitter Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale en lid Raad van Bestuur Aedes vereniging van woningcorporaties), Rinette Reynvaan (wethouder van de gemeente Dordrecht) en Pepijn Bakker (architect Communities of Progress (CofP) en organisator van het eerste International Social Housing Festival (ISHF) in 2017; tweede editie vindt juni 2019 in Lyon plaats). De discussie wordt gevoerd onder leiding van moderator Vincent Kompier (Architectuur Lokaal) en gaat in op de vraag: hoe werkt het volkshuisvestingssysteem in de praktijk?

Volgende colleges
De volgende colleges in de reeks Wonen met Hugo vinden plaats op:

  • donderdag 26 april 2018; coreferent drs. Taco van Hoek, directeur Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
  • donderdag 24 mei 2018, coreferent prof. dr ir Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Housing Transformation, afdeling Management in the Built Environment TU Delft, en Universiteit van Nijenrode
  • donderdag 5 juli 2018, coreferent dr Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam (UvA)
  • dinsdag 25 september 2018, coreferent drs Anne-Jo Visser, programmamanager Energie, gemeente Utrecht

Praktisch
Aanmelden: voor het eerstvolgende college, en voor die daarna: zie formulier onderaan de pagina.
Toegangskaart: na betaling van de factuur ontvangt u een toegangsbewijs.
Locatie: Academiegebouw Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht, telkens van 19.30 – 22.00 uur; inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.
Kosten € 50,00 per college; studenten € 10,00 per college (incl. btw). De colleges van Hugo Priemus en de coreferenten worden direct na afloop integraal aan de deelnemers verstrekt.
Meer informatie: zie Wonen met Hugo.
Vragen: mail naar Vincent Kompier.

Punten voor Permanente educatie (PE) en voor de Regeling Bij- en nascholing van het Architectenregister
PE-punten: open inschrijving: 2,5 PE-punten per college. Bij- en nascholing van architecten: 2,5 uur per college. Certificaten worden na afloop van elk college verstrekt.

De collegereeks ‘Wonen met Hugo’ is mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020