Woensel West Wedstrijd – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

Vanaf 11 november 2011 kunnen architecten, kunstenaars en designers zich inschrijven voor de WoenselWestWedstrijd, een ontwerpcompetitie voor blikvangers in de Edisonstraat in Eindhoven.

De ontwerpcompetitie is uitgeschreven door de Eindhovense woningcorporatie Trudo. Aan de deelnemers wordt gevraagd om een intelligent en inventief voorstel voor de invulling van een van de twee specifieke hoeken: de hoek Edisonstraat/Baekelandplein en de hoek Edisonstraat/1e Franklinstraat. Plannen kunnen worden ingezonden tot 13 januari 2012. Daarna zal een deskundige jury de inzendingen beoordelen en 10 genomineerden kiezen. Op 20 april 2012 worden de winnaars bekendgemaakt.

Woningcorporatie Trudo wil met deze prijsvraag bijdragen aan de ontwikkeling van Woensel West tot een buurt die kansen biedt, met veel (zelf)oplossend vermogen. Daarom wordt vooral ingezet op de ontwikkeling en het zelfbewustzijn van de bewoners; de emancipatie. Zo kan sociale uitsluiting worden tegengegaan en kunnen de mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten worden verbeterd. De volgende stap is het veranderen van het decor. Trudo wil de ruimtelijke structuur van de buurt, de woningen, de concentratie van bedrijvigheid en de kwaliteit van openbare ruimte en voorzieningen verbeteren. Een prijsvraag voor de hoekpanden van de Edisonstraat is daar onderdeel van. In dat verband heeft Stichting Trudo architectenbureau DiederenDirrix gevraagd een voorstel te doen voor de verbijzondering van de Edisonstraat. DiederenDirrix heeft een plan gemaakt dat voorziet in sokkels op alle hoeken van de Edisonstraat. Deze 16 sokkels worden samen met een opbouw ontwerpen op het grensvlak van architectuur, kunst en design met daarin bijzondere functies. Samen vormen ze een kralensnoer van activiteiten dat bijdraagt aan een levendige en kleurrijke buurt.

Trudo heeft aan Architectuur Lokaal gevraagd de voorbereiding en uitvoering van de prijsvraag ter hand te nemen, te beginnen met het uitwerken van het wedstrijdreglement.

Kijk voor nadere informatie op de website woenselwestwedstrijd.nl.