Winnaar Gouden Piramide 2006 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Jurybezoek het Bolwerk, Utrecht. Gouden Piramide 2006. Eigen foto

Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling wint de Gouden Piramide 2006 met het project appartementencomplex Het Bolwerk in Utrecht.

Op 26 oktober 2006 maakte Mw. Hedy d’Ancona in het Nederlands Architectuurinstituut bekend dat de Gouden Piramide 2006 werd toegekend aan Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling.

Over het project
Op de plek waar tot voor kort een gecamoufleerde Duitse bunker stond verscheen een rechthoekig complex woningen rond een cour omgeven door lichte gevels. De buitengevel is van een bruin-paarskleurige baksteen. Een ingetogen project in een groene omgeving op het Servaasbolwerk in hartje Utrecht.

Uit het juryrapport
‘Het voorbereidings- en bouwproces van tien jaar is eerder te kwalificeren als een taaie strijd, dan als het verwezenlijken van een (bouw)plan met de gebruikelijke moeilijkheden. Hier is zonder meer sprake van een enorme prestatie. Zo’n vasthoudende, onverschrokken inzet komt men niet gauw tegen. Zeker als bedacht wordt dat Oostmeijer zich het metier van opdrachtgever in de bouw ook nog eens werkende weg moest eigen maken. Inspirerend  is wel het minste wat men over zijn opdrachtgeverschap kan zeggen. Het is bovenal persoonlijk en moedig. Niet alleen de geschiedenis van de totstandkoming, maar ook het resultaat is opmerkelijk.

Geconcludeerd moet worden dat zowel de geschiedenis als het eindresultaat van Het Bolwerk haarfijn illustreert waar de Gouden Piramide  als opdrachtgeversprijs in de architectuur  voor stáát. Een inspirerende opdrachtgever die in nauwe samenwerking met de architect ware architectonische kwaliteit weet te bereiken.’

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM/WWI, LNV, OCW, en VenW.

Architectuur Lokaal verrichtte ondersteunend werk voor de uitschrijver van deze prijs.

Meer informatie

De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Architectuur
De Gouden Piramide 2006 was bestemd voor opdrachtgevers van een ontworpen en gebouwd object. Dat kon een gebouw zijn of een ensemble van gebouwen, (inclusief hergebruik, renovatie en restauratie), interieurarchitectuur, een civieltechnisch ontwerp, b.v. een brug of een sluizencomplex en voorbeelden van omgevingsarchitectuur, zoals een plein (inrichting èn omringende bebouwing) in stad of dorp.

Kijk voor meer informatie over de Gouden Piramide op goudenpiramide.nl  en rijksbouwmeester.nl