Wethoudersenquête 2014-2018 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Onderzoeksrapport Beleid en uitvoering gemeentelijk opdrachtgeverschap 2014-2018: de zesde editie van de enquête waarmee Architectuur Lokaal traditiegetrouw de balans opmaakt van vier jaar gemeentelijk opdrachtgeverschap, samen met de wethouders die Ruimtelijke Ontwikkeling in hun portefeuille hebben of nauw met hen samenwerken. Dit onderzoek vond plaats vlak voordat de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in 335 van de 380 Nederlandse gemeenten werden gehouden. 117 wethouders deel aan het onderzoek. De vragen gingen over de afgelopen raadsperiode, over de instrumenten die de wethouders inzetten om het beleid uit te voeren en over ruimtelijke kwaliteit. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp, door Kantar Public in opdracht van Architectuur Lokaal. De enquête werd ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.