Welstand voor raadsleden – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

Informatiebijeenkomsten over welstand in een aantal provincies in samenwerking met Projectbureau Welstand op een Nieuwe Leest en de Federatie Welstand.

In 2004 werkte Architectuur Lokaal mee aan de organisatie van gesprekken op provinciaal niveau, die vanuit het Projectbureau zijn geïnitieerd. De gesprekken waren bedoeld om raadsleden goed te informeren over de context, de verantwoordelijkheden en de consequenties van de nieuwe welstandsnota’s.