Weer vijf Omgevingsvisies toegevoegd aan MijnOmgevingsvisie.nl – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Architectuur Lokaal blijft vastgestelde gemeentelijke omgevingsvisies toevoegen aan de website MijnOmgevingsvisie.nl. Met de aanvulling van de omgevingsvisies van Staphorst, Brielle, Voerendaal, Winterswijk en Ede kunt u nu de omgevingsvisies van 42 gemeenten direct raadplegen.

De gemeenten beschrijven in hun visies wat zij verstaan onder omgevingskwaliteit, hoe zij de visies hebben opgesteld via verschillende participatietrajecten en hoe zij de ruimtelijke inrichting van de gemeente in samenspraak met, of volgend op initiatieven van bewoners en andere belanghebbenden in de toekomst willen ontwikkelen. Omgevingsvisies die momenteel in de maak zijn worden na vaststelling aan de website MijnOmgevingsvisie.nl toegevoegd en bieden daarmee informatie en inspiratie aan gemeenten die nog werken aan hun omgevingsvisies.
Op de Omgevingsvisiekaart van Nederland is te zien welke gemeenten een omgevingsvisie hebben vastgesteld en welke gemeenten werken aan het opstellen van een omgevingsvisie. De kaart wordt voortdurend geactualiseerd.

Meer informatie
Voor vragen, reactie en meer informatie: stuur een email aan Vincent Kompier.

Architectuur Lokaal werkt aan handreikingen bij het opstellen van omgevingsvisies in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020