‘Waaaro?Daaaro!’ zet nationaal architectuurbeleid op de kaart – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

De nieuwe website WaaaroDaaaro.nl brengt in kaart hoe de uitvoering van het nationaal architectuurbeleid vorm krijgt. De website is ontwikkeld om de activiteiten van het beleid inzichtelijk te maken en de toegevoegde waarde breed te ontsluiten op lokaal en regionaal niveau.

Waaaro?Daaaro! volgt de programma’s die het kabinet met ‘Werken aan Ontwerpkracht’, de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO), in gang heeft gezet voor de jaren 2013 tot en met 2016. Maar waar kun je zien hoe dat werkprogramma er in de praktijk uit ziet, en wie werken daaraan mee? Welke plannen maken ontwerpers? En voor welke opdrachtgevers? Welke ruimtelijke thema’s spelen in de provincies en gemeenten? Wat is de rol van een wethouder daarbij, en wie is dat? Alle projecten en discussies die verband houden met de AAARO zijn gekoppeld aan concrete locaties op de kaart. Vandaar de naam van deze website: Waaaro?Daaaro!

Op de website zijn alle lokale en regionale bestuurders van Nederland te vinden. Vanaf januari 2014 duiken we in de verkiezingen. Welke lokale partij heeft ruimtelijke ontwikkeling het meest prominent in het verkiezingsprogramma staan? Welke gemeenten geven het meest/minst uit aan cultuur? En wist u wel dat er politieke partijen zijn die geen enkele wethouder hebben die zich bezig houdt met ruimtelijke ontwikkeling?

Ook maken we koppelingen tussen de resultaten en de relevantie van AAARO-programma’s voor Nederland. Voor welke gemeenten zijn de resultaten van de Scholenbouwprijs 2013 relevant? En welke regionale organisaties kunnen de meeste inspiratie ontlenen aan de winnaar van de Gouden Piramide voor Gebiedsontwikkeling? Bijdragen hiervoor worden onder andere geleverd door Jaap Huisman en Carien Overdijk.

Daarnaast proberen we de relevantie en mogelijkheden van de AAARO te duiden. Vanaf januari 2014 staat een handleiding online voor elke gemeente die zich wil verdiepen in ontwerpend onderzoek. Wat is het precies? Op welk moment kun je daar iets mee? Wat heb je eraan? Deze handleiding is ontwikkeld door FABRIC dat in opdracht van de Academies van Bouwkunst onderzoek doet naar hoe architectuuronderwijs kan bijdragen aan concrete lokale en regionale ontwerpopgaven. Een film van het IABR verduidelijkt de mogelijkheden in de praktijk.

Zo bouwen we aan een overzicht dat in 2016 alle projecten toont die binnen de AAARO zijn uitgevoerd, praktische handleidingen biedt voor opdrachtgevers en op allerlei niveaus een vertaalslag maakt van beleid naar praktijk.

De site is bedoeld voor iedereen die met ontwerp en inrichting van Nederland te maken heeft en laat zien hoe in het kader van de AAARO gewerkt wordt aan ontwerpkracht. De programma’s gaan over innovatieve opgaven, over vernieuwing in rollen en processen en over het verbinden van onderzoek, onderwijs en overheid. Voor de uitvoering werkt het Ministerie van IenM samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, Technische Universiteit Delft, de Academies van Bouwkunst, Atelier Rijksbouwmeester en Architectuur Lokaal. Op ‘Waaaro?Daaaro! geven de betrokken organisaties inzicht in de voortgang en resultaten van de programma’s.
Architectuur Lokaal voert de redactie en beheert de website.