Vorm geven aan integratie – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 24, 2023

In opdracht van het projectbureau CareWest organiseerde Architectuur een excursie en een discussie over de gezamenlijke inbreng in de vernieuwing van het aanbod van woon- en zorgvoorzieningen t.b.v. medewerkers van de samenwerkende zorgaanbieders, verenigd in Care West (Antaris, IJlanden, Amstelrade en HVO-Querido).

In de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam vindt de komende jaren een grootscheepse vernieuwing plaats op het terrein van wonen, welzijn en zorg. De zorgaanbieders Antaris, IJlanden, Amstelrade en HVO-Querido gaan samenwerken in CareWest en willen zo een nieuwe zorginfrastructuur ontwikkelen zodat het mogelijk wordt om gezamenlijk bij cliënten thuis zorg te leveren. Wanneer cliënten in individuele woningen of in kleinschalige voorzieningen willen blijven wonen, zijn nieuwe oplossingen nodig om hen de zorg te kunnen bieden op de tijd en de wijze die zij wensen. Dit vraagt om samenwerking van de aanbieders die traditioneel alleen op hun eigen doelgroep waren georiënteerd. Medewerkers van de vier organisaties gaan binnen een klein gebied in één team samenwerken. Het personeel moet dan kunnen beschikken over een bedrijfsruimte in de buurt, een zorgsteunpunt. Daarnaast moeten er binnen de wijk voldoende ontmoetingsmogelijkheden en collectieve ruimten zijn. Dat is de functie van het dienstencentrum.

Het bovenstaande maakt duidelijk, dat de nieuwe positie van cliënten leidt tot vragen op het gebied van stedenbouw en architectuur. Er is behoefte aan andere vormen van huisvesting. Grote zorginstituten worden ontmanteld en maken plaats voor lossere combinaties van woon-, zorg- en welzijnsfuncties. Bij het scheiden van wonen en zorg zullen zorgaanbieders zich minder direct met de bouw bezig houden. Toch bleek tijdens de excursie dat medewerkers van CareWest ook dan een inbreng kunnen en moeten hebben in het bouwproces. Het is aan hen om de visie van de zorgaanbieders op de bouwopgave tot uitdrukking te brengen. In het verleden werden zorggebouwen vaak ontworpen door gespecialiseerde architecten. Zij waren thuis in de functionele eisen en konden de opdrachtgever bijstaan in de omgang met de subsidiebureaucratie. Hun vormgeving echter was soms routinematig. De laatste jaren oriënteren opdrachtgevers op het terrein van wonen en zorg zich vaak op een veel bredere kring ontwerpers. Het bleek wel van belang dat zorgaanbieders / opdrachtgevers in een vroeg stadium de belangrijkste eisen en wensen voor de opgave formuleren.