Vijf plannen Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart Amsterdam – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

De gemeente Amsterdam transformeert het gebied Omval-Weespertrekvaart naar een aantrekkelijk leefmilieu van hoge kwaliteit, dat een aantrekkelijke schakel tussen de verschillende omringende buurten vormt. Daarvoor heeft de gemeente een ontwikkelcompetitie uitgeschreven. De plannen die door vijf teams van ontwikkelaars, ontwerpers en aannemers zijn gemaakt, zijn hier online te bekijken van 6 tot 20 april 2021. Iedereen kan een reactie op de plannen aan de gemeente sturen. De reacties worden meegegeven aan de vakjury, onder voorzitterschap van Ton Schaap, die een winnaar zal aanwijzen. De gemeente Amsterdam heeft de intentie om de kavel in erfpacht uit te geven aan de winnaar van de prijsvraag met het doel om het winnende plan uit te voeren.

Ontwikkelcompetitie
De gemeente Amsterdam werkt aan de ontwikkeling van het gebied Omval-Weespertrekvaart en heeft daarvoor in samenwerking met Architectuur Lokaal een prijsvraag uitgeschreven. Het plangebied is de locatie van het (voormalige) café De Omval en omgeving. In 2020 is de ontwikkelcompetitie uitgeschreven. De jury heeft vijf teams geselecteerd, die een plan hebben gemaakt.

Plannen
De vijf plannen zijn, in willekeurige volgorde:

 • Plan 1: De Centrale (DC)
  Casa 23 B.V., Zenitbouw B.V., Office Raumplan B.V. in samenwerking met W/E Adviseurs en Pieters Bouwtechniek
 • Plan 2: SPECTRUM: Circular City House
  CrowdBuilding BV, Het Nieuwe Bouwbedrijf BV (BoomBuilds), Space&Matter BV in samenwerking met Culture Matters, M3E Duurzaamheidsadvies, InsideOutside Landschapsontwerp en Interieur ontwerp
 • Plan 3: De Kleine Omval
  Tenman, Vink Bouw, temp.architecture.urbanism in samenwerking met Joris en Lotte Brieffies / horeca en bioscoop / FC Hyena (en Passant BV)
 • Plan 4: Do Amsterdam
  Heutink Groep, Olaf Gipser Architects in samenwerking Aardlab, Smartland, Sciandri Sport Management, ZieglerGautier vof, Alex van Leeuwen en Berend van Santen
 • Plan 5: De Opstap – de trap geeft de stad een podium
  Local Development, Bouwbedrijf van den Hengel, Toko Fuze in samenwerking met TMOJ Architectuur in houtbouw

Een video van de vijf maquettes kunt u hier bekijken.

Reacties
De plannen zijn hier vanaf 6 april 2021 te downloaden (vanwege de omvang van de bestanden te downloaden als zip-bestand). De maquettes waren ook te zien bij het Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2 in Amsterdam.

De reactietermijn is gesloten. Uw reactie wordt als advies meegegeven aan de onafhankelijke jury. De reacties worden na bekendmaking van het resultaat van de prijsvraag openbaar gepubliceerd.

Jury
De jury die de inzendingen beoordeelt bestaat uit Ton Schaap, Real Urbanism (voorzitter); Liesbeth Jansen, directeur Bureau Marineterrein Amsterdam (BMA) en directeur Linkeroever; Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy, TU Eindhoven; Gus Tielens, Korth Tielens Architecten en Patricia Wijntuin, onderzoeker lectoraat Organiseren van verandering in het publieke domein, Hogeschool Utrecht. Secretaris van de jury is Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman (Architectuur Lokaal)

De Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart Amsterdam is uitgeschreven door de gemeente Amsterdam en wordt uitgevoerd in samenwerking met Architectuur Lokaal. De competitie is uitgeschreven aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. De competitie is gepubliceerd op TenderNed.