Verrukkelijk landschap: start 11e Eo Wijers Prijsvraag op 27 september in Den Bosch – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

“Verrukkelijk landschap, naar een aantrekkelijk en vitaal platteland”. Dat is de titel van de 11e Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020. Voor deze editie kiest de Eo Wijers Stichting voor een dialoog met opdrachtgevers in specifieke studiegebieden, waar regionale partijen met dit complexe vraagstuk worstelen. De prijsvraag wordt op 27 september uitgeschreven bij de ‘kick-off’-bijeenkomst in Den Bosch. De finale bijeenkomst van de prijsvraag vindt plaats op de Landschapstriënnale 2020.

De Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 gaat over het ‘Verrukkelijk Landschap’. Wat zijn de ideeën, de antwoorden of de ontwerpen voor een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied? Met grondgebruik dat zich beweegt binnen ecologische, milieu hygiënische en dierenwelzijnsgrenzen? En waar het ook voor de mensen die er wonen en recreëren prettig toeven is? De Eo Wijers Stichting schrijft de prijsvraag uit in samenwerking met vier regionale coalities: Twente (Overijssel), Kempen en Groote Heide (Noord-Brabant), Zuid-Limburg (Limburg) en Alblasserwaard (Zuid-Holland).

Startbijeenkomst
De prijsvraag start met een bijeenkomst in Den Bosch; de finale vindt plaats tijdens de Landschapstriënnale in 2020. Datum startbijeenkomst: 27 september 2019, 13.00-17.30 uur

Locatie: HAS Hogeschool, Onderwijsboulevard 221, 5223 DE Den Bosch

Aanmelding: klik hier

Programma:

  • 13.00 Inloop met koffie en thee
  • 13.30 Welkomstwoord van Joost Schrijnen, voorzitter van de Eo Wijers Stichting
  • 13.40 Beschouwing van het thema door Niek Hazendonk, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Henk Baas, head Landscape Research, Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)
  • 14.15 De vier regio’s presenteren hun ontwerpopgave
  • 15.15 Pauze
  • 15.45 Reflectie op het thema en de uitdagingen in de regio’s door Leo Pols, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • 16.00 Regiomarkt: meer informatie over de ontwerpopgaven bij de vier regio’s + netwerkborrel
  • 17.30 Einde

De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt met kennis, financiële bijdragen en personele inzet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De prijsvraag wordt uitgeschreven met medewerking van Architectuur Lokaal. Het reglement is opgesteld aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs.