Verbeter de architectuur van bedrijventerreinen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Slideshow

Openbare ideeënprijsvraag voor de herstructurering van binnenstedelijke bedrijventerreinen, uitgeschreven door de Staatssecretaris van Economische Zaken.

De Juiste Mix: ideeën voor verbetering op een rij
Veel bestaande bedrijventerreinen moeten worden opgeknapt, maar het loopt vaak stroef. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken organiseerde Architectuur Lokaal een ideeënprijsvraag, waarbij aan architecten werd gevraagd hoe verbetering kan worden aangepakt. Dat leverde een breed scala aan suggesties op. Dat is een eerste stap. Ideeën van ontwerpers kunnen pas worden toegepast wanneer gemeenten, ondernemers en ontwikkelaars er iets in zien. In de catalogus De juiste mix staan de ideeën voor verbetering op een rij. Eén van de suggesties is om op verouderde terreinen ook woningbouw mogelijk te maken. Niet alleen omdat er zo meer leven komt buiten de werktijden, maar vooral omdat woningbouw extra geld oplevert. Dat laatste is ook een risico. Nu kunnen verouderde terreinen dienen als broedplaats voor beginnende bedrijfjes en nieuwe culturele activiteiten. Dat zal veranderen als het snelle geld centraal komt te staan. Conclusie: verbetering is geen kwestie van sleutelen aan losse elementen, maar van een visie op het terrein als geheel. Met opleuken alleen ben je er nog niet.

Ontwerpprijsvraag
Door de grote investeringen in nieuwe bedrijventerreinen en de aandacht voor het ontwerp daarvan, wordt het voor ondernemers aantrekkelijker om naar een nieuwe locatie te verhuizen dan om te investeren in bestaande huisvesting. Met als gevolg, dat de bestaande bedrijventerreinen sterk achteruit gaan. Daarom nam het Ministerie van Economische Zaken het initiatief om te zoeken naar mogelijkheden om verbetering van binnenstedelijke en industriële terreinen te stimuleren. EZ vroeg aan Architectuur Lokaal een ontwerpprijsvraag te organiseren met de bedoeling tot nieuwe inzichten te komen voor toekomstige herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, en om draagvlak te verwerven voor de discussie daarover.