Van vijf naar twee scenario’s in Bladel – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Gisterenavond is het plan voor herontwikkeling van De Egyptische Poort in Bladel weer een stap dichterbij gekomen. De Commissie Grondgebied heeft haar voorkeur uitgesproken voor een combinatie van twee van de vijf toekomstscenario’s voor de invulling van De Egyptische Poort: de scenario’s Kempische Poort en Toren van Bladel. Deze scenario’s werden gemaakt in het atelier dat de gemeente samen met Architectuur Lokaal organiseerde met vijftien jonge ontwerpers. Tijdens de gemeenteraadsvergadering die op 9 november plaatsvindt wordt een definitieve richting gekozen.

Ontwerpatelier met raadsleden
De gemeente Bladel wil het elf hectare grote gebied aan de rand van het dorp op een bijzondere manier ontwikkelen. Daarom vroeg zij eind mei aan Architectuur Lokaal om mee te helpen en te komen tot mogelijkheden voor deze locatie. Dit resulteerde in het ontwerpatelier Egyptische Poort, waarin vijftien jonge (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen in samenspraak met de gemeenteraad en belanghebbenden vijf scenario’s ontwikkelden die allen een andere ruimtelijke toekomst voor het gebied tot doel hebben. De ontwerpers hebben hun plannen in juli bij het culturele Totaalfestival in Bladel toegelicht.

Voorkeurscenario’s: Kempische Poort en De Toren van Bladel
De Kempische Poort beoogt het ontwikkelen van een groene publieke route van het centrum van Bladel naar de Kempen via De Egyptische Poort, waardoor landschap en dorp beter met elkaar verbonden worden. Het scenario De Toren van Bladel verplaatst de, nu aan de rand gelegen, luchtwachttoren naar een centrale plek in het gebied en stelt verder een recreatieplas voor met daaromheen woon-, sport- en recreatieve voorzieningen.

Ontwerpers: Juriaan Calis, Michelle Leemkuil en Mike Verdonschot Slideshow Ontwerpers: Juriaan Calis, Michelle Leemkuil en Mike Verdonschot Ontwerpers: Juriaan Calis, Michelle Leemkuil en Mike Verdonschot Ontwerpers: Christopher de Vries, Joey Rademakers, Bart Claassen en Anneke Adegeest Ontwerpers: Christopher de Vries, Joey Rademakers, Bart Claassen en Anneke Adegeest

Supervisor
De commissieleden waren allen van mening dat er een supervisor voor het gebied, dat grotendeels in handen is van de gemeente, moet worden aangesteld. Dit om te voorkomen dat het publiekrechtelijk en financiële belang niet door elkaar zal lopen en de gekozen richting gehandhaafd blijft. Het is nu aan de gemeenteraad om zich verder te beraden over de twee voorkeurscenario’s. De gemeenteraad zal op 9 november aanstaande een definitieve richting kiezen.