Twee inspiratiebijeenkomsten prijsvraag Brood en Spelen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Kiemkwartier, Klarenbeek

In de avonden van 20 en 21 maart worden twee bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de prijsvraag Brood en Spelen. Met deze prijsvraag, die op initiatief van het College van Rijksadviseurs is uitgeschreven, krijgen de mensen die werken en leven op de zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland de kans hun ideeën over de vernieuwing van het platteland te concretiseren. Landschap en landbouw snakken naar een nieuwe impuls, aldus Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman: ‘Er moet nu echt iets veranderen’. De bijeenkomsten, in Klarenbeek en in Best, staan in het teken van inspireren en ontmoeten. Pioniers en initiatiefnemers zullen hun verhalen vertellen en er zijn mogelijkheden om in korte tijd andere deelnemers te ontmoeten, om ontwerpers en grondeigenaren leren kennen, en mogelijk om een team met hen te vormen.

Brood en Spelen bestaat uit twee parallel lopende prijsvragen voor de zandgebieden van Noord-Brabant, en van Gelderland/Overijssel. Hier dienen zich de opgaven en de kansen aan: de zorg voor een gezonde leefomgeving en het behoud van het cultuurlandschap, de verduurzaming van de voedselketen, de ontwikkeling van nieuwe (agrarische) bedrijvigheid en van nieuwe functies voor oude stallen, het inspelen op de vergrijzing, en het investeren in leefbaarheid en nieuwe sociale samenwerking als coöperaties.
Brood en Spelen bestaat feitelijk uit twee prijsvragen: een voor de zandgebieden van Noord-Brabant en een voor de zandgebieden van Gelderland/Overijssel. In elk van deze gebieden wordt een bijeenkomst gehouden.

20 maart: inspiratiebijeenkomst Gelderland/Overijssel
Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 20 maart van 19.30 tot 21.30 uur in Het Kiemkwartier, Woudweg 106, 7381 BB Klarenbeek (bij Apeldoorn), met o.a.

  • Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap, over aanleiding en achtergrond van de prijsvraag.
  • Heleen Lansink, boerin, jurylid, blogger en een van de ‘Boeren van Nederland’, een social-mediabeweging van agrariërs op zoek naar contact met de samenleving. Met Let’s date nodigden zij op Valentijnsdag mensen uit van buiten de sector voor een goed gesprek.
  • Hans Peter Benschop, Trendbureau Overijssel, over Verbeelding in Schemergebied.
  • Erna aan de Stegge, adviseur bedrijven bij Cultuurmij Oost, regiomakelaar Oost/Midden Nederland voor het Mondriaan Fonds en jurylid, over de meerwaarde van creatieve interventies, alternatieven voor zonnevelden en raken met smaken.

’t Boshuys, Best

21 maart: inspiratiebijeenkomst Noord-Brabant
Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 21 maart, 19.00 – 21.00 uur, ’t Boshuys, Sonseweg 39, 5681 BH Best, met o.a.

  • Floris Alkemade, Rijksadviseur, over noodzaak en thema’s van de prijsvraag,
  • Sietske Klooster, ontwerper transitie-project De MelkSalon, buitenpromovendus onderzoeksgroep Systemic Change van de TU/e en jurylid, over slimme technologie waardoor de smaak van het landschap direct te proeven is in lokaal geproduceerde zuivel. Zo kan het werk van de boer en zijn koeien tot meerwaarde worden gemaakt voor de consument in de buurt,
  • Peter Slijpen, voorzitter Stichting Phien, die vindt dat elk gezin recht heeft op 1 hectare grond, over locaties die de stichting ontwikkelt (nu al 80 hectare op 5 verschillende locaties) waarop voedingsbosbouw, werkgelegenheid, samenleving, ouderenzorg en circulaire economie samengaan.
  • Marten Verdenius, De Vluchthoeve, een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam in samenwerking met de Diaconie van Amstelveen-Buitenveldert. In dit project komen twee van Marten grote passies én expertises samen: duurzame landbouw en maatschappelijk werk.

Aanmelden
Voor alle informatie over de bijeenkomsten en aanmelding: zie https://prijsvraagbroodenspelen.nl/kalender/

Informatie en vragen
Alle informatie over de prijsvraag, zoals over de reglementen, de jury, registratie voor deelname, planning kunt u vinden op de website van de prijsvraag prijsvraagbroodenspelen.nl, evenals een selectie van onderzoeken, achtergrondartikelen, essays en opinie over de beide regio’s van de prijsvraag. Ook kunnen via deze website geïnteresseerde grondeigenaren, ontwerpers en andere belangstellenden met elkaar in contact komen om teamleden te vinden.
Vragen over de prijsvraag en over het reglement kunnen worden gesteld via het vragenformulier op de website van de prijsvraag; de antwoorden op deze vragen kunt u vanaf vrijdag 16 maart vinden op https://prijsvraagbroodenspelen.nl/vragen/

Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Braban’t Boshuyst BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt ondersteund door de Waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning, zoals Wageningen University & Research en het Kadaster, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
De ontwerpprijsvraag Brood en Spelen wordt uitgeschreven aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. Architectuur Lokaal werkt mee aan de uitvoering van de prijsvraag (reglement en secretaris van de jury).