Tussen de regels: beter aanbesteden van architectuuropdrachten in de praktijk – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Het rapport Tussen de regels, beter aanbesteden van architectuuropdrachten is het resultaat van een quick scan en richt zich steekproefsgewijs op openbaar aangekondigde ‘traditionele’ architectenselecties. Het rapport kan hiernaast worden gedownload.
Het onderzoek concentreert zich op ervaren publieke opdrachtgevers en adviseurs die veel architectenselecties voor publieke opdrachtgevers begeleiden, en die tussen 1 april 2013 en 1 juni 2015 regelmatig aanbestedingen van architectendiensten hebben aangekondigd: het Rijksvastgoedbedrijf / Rijksgebouwendienst, de gemeenten Rotterdam en Amsterdam, ICSadviseurs en HEVO adviseurs. Deze partijen verleenden medewerking aan het onderzoek om bij te dragen aan verbetering van de aanbestedingsprocedures. Het rapport bevat meer dan vijftig concrete aanbevelingen.