Tussen beeldregie en burgervrijheid – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Bevindingen naar aanleiding van een verkenning onder gemeenten en catalogusbouwers over gemeentelijk beleid met betrekking tot catalogusbouw.

Tijdens een bijeenkomst van de SEV in Leeuwarden presenteerde Architectuur Lokaal de resultaten van een kleine verkenning naar gemeentelijk beleid en catalogusbouw. Centraal stond de vraag hoe gemeenten kunnen omgaan met bijvoorbeeld de bouw van cataloguswoningen op vrije kavels door individuele opdrachtgevers?

Architectuur Lokaal sprak met  20 gemeenten en vijf catalogusbouwers die vrije kavelwijken ontwikkelen en vroeg naar hun beleid en hun ervaringen.

De belangrijkste bevindingen van dit niet-representatieve onderzoek:

  1. er is veel begripsverwarring. Het begrip ‘regiospecifiek’ bijvoorbeeld, associëren catalogusbouwers met regionale consumentenwensen, terwijl gemeenten regionale, architectonische kenmerken bedoelen.
  2. hoe meer gemeentelijke regie, hoe minder standaard de cataloguswoningen, en
  3. extra aandacht voor het stedenbouwkundig ontwerp, de openbare ruimte en sleutelplekken in het plan zijn voor gemeenten belangrijker dan beeldregie.