Toename architectuuropdrachten vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Na een daling van het aantal aanbestedingen van architectuuropdrachten in het tweede kwartaal 2015, is het aantal aanbestedingsprocedures met een volledige architectuuropdracht in 2016 met 30% toegenomen. De helft van deze opdrachten is afkomstig van decentrale overheden uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Ongemotiveerde omzeteis
Bij iets minder dan een kwart van de architectenselecties en bij ruim 40% van de werken met ontwerp worden financiële geschiktheidseisen gesteld zoals solvabiliteit, bankverklaring en minimum gemiddelde jaaromzet. Een aanbestedende dienst die een omzeteis stelt moet deze motiveren, maar bij de procedures met een omzeteis was de motivatie minimaal of ontbrak volledig.

Nieuwe aanbestedingswet
Per 1 juli 2016 is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. Het Steunpunt Architectuuropdrachten werkt aan actualisering van de handleidingen KOMPAS.

KOMPASwijzer
Vanaf 1 juli is ook de KOMPASwijzer online: een gratis digitaal hulpmiddel voor opdrachtgevers dat hen helpt bij het maken van de meest geschikte (bouw)organisatievorm voor hun opdracht. KOMPASwijzer is ontwikkeld in samenwerking met TU Delft.

U kunt het kwartaalbericht hieronder downloaden