Succesvolle actie donaties Architectuur Lokaal – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 24, 2023

Per 1 oktober 2012 heeft Architectuur Lokaal ruim € 12.000,- aan donaties ontvangen. Dit bedrag ligt nu al 50% hoger dan in het hele jaar 2011.

Donaties zijn des te belangrijk geworden omdat Architectuur Lokaal, zoals veel andere culturele instellingen, vanaf volgend jaar niet meer wordt ondersteund vanuit het cultuurbeleid van de rijksoverheid. Met hun bijdragen geven gemeenten, architectenbureaus, adviseurs, instellingen en particulieren blijk van hun waardering voor het werk van Architectuur Lokaal en het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden. Het werk voor goed opdrachtgeverschap en beter aanbesteden van architectuur in Nederland kunnen we mede dankzij de donaties voortzetten.

De verdubbeling van de bijdragen is wellicht ook een gevolg van de nieuwe Geefwet, die per 1 januari 2012 is verruimd. De wetswijziging, bedoeld om giften van particulieren en bedrijven aan culturele instellingen te stimuleren, biedt extra fiscale voordelen voor donateurs. Omdat de Belastingdienst dit jaar de status van ‘culturele ANBI’ aan Architectuur Lokaal heeft verstrekt, komen giften aan onze stichting voor de extra aftrek in aanmerking. ANBI staat voor ‘algemeen nut bevorderende instelling’, ofwel: een cultureel goed doel.

Ondernemingen, stichtingen en verenigingen kunnen 150% van hun gift aan Architectuur Lokaal voor de vennootschapsbelasting aftrekken. Bij een gift van € 500 trekt u € 750 af.
Particulieren kunnen een gift van minimaal € 60 van de aangifte inkomstenbelasting aftrekken en de aftrek bovendien met 25% verhogen. Bij een gift van € 60 trekt u dan € 75 af.

Heeft u belang bij ons werk of vindt u ons werk belangrijk? Profiteer dan nog in 2012 van de fiscale voordelen van een donatie.
Kijk voor meer informatie en voorwaarden op /donatie.