Stippen op de horizon. Tijdschrift Architectuur Lokaal #98 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

In nummer 98 van het tijdschrift Architectuur Lokaal veel aandacht voor visies op de toekomst – maar niet zonder relaties te leggen met heden en verleden. Over de beste afstudeerders van de ruimtelijke ontwerpopleidingen, de zorgen van oud-Rijksbouwmeester Jo Coenen over de statuur van het architectuurbeleid, de toekomst van het Overijsselse landschap, een evaluatie van de eerste omgevingsvisies waarin ambities voor de komende decennia zijn verwoord en meer.

De nieuwe generatie ontwerpers bruist van de energie, ondanks alle onzekerheden van deze tijd. Zij wil antwoorden vinden op de uitdagingen van deze tijd: een duurzame en inclusieve wereld te scheppen, waarin verantwoord wordt omgegaan met energie, waarin de economie meer circulair wordt met minder verspilling van materialen en voedsel. Archiprix biedt al 40 jaar een podium voor dit jonge talent en brengt elk jaar de beste afstudeerplannen van de diverse ontwerpopleidingen in Nederland. Ook gedurende 40 jaar bouwt architect Jo Coenen aan een indrukwekkend oeuvre; hij maakt zich wel zorgen over de plek en de statuur van de architectuur en het architectuurbeleid. Een vraag die hij zich stelt is hoe we ruimtelijk ontwerp terug op de agenda krijgen?

Frank Stroeken, ateliermeester van AtelierOverijssel, en zijn team vragen zich af hoe de toekomst van het Overijsselse landschap er uit komt zien, nu grootschalige veranderingen in grondgebruik een van de huidige opgaven is. In dit nummer ook aandacht voor een pareltje in het Nederlandse landschap: aan de rand van Arnhem ligt het voormalig Duits vliegveld, in de Tweede Wereldoorlog door de Luftwaffe aangelegde Fliegerhorst Deelen. Twee kunstenaars zagen de kwaliteiten in van dit, sinds 2011 ontsloten, natuurgebied langs de Veluwe. Er wordt inmiddels gewoond en gewerkt. Verder een eerste evaluatie van de eerste ruim vijftig omgevingsvisies die zijn vastgesteld.

Download het tijdschrift hiernaast

Papieren exemplaar
Architectuur Lokaal #98 wordt digitaal verspreid onder lokale bestuurders en andere belangstellenden in Nederland. Het tijdschrift is hiernaast te downloaden, en voor de liefhebbers ook gedrukt verkrijgbaar. Wilt u het tijdschrift op het vertrouwde grote formaat in druk ontvangen? Voor € 7,50 krijgt u een gedrukt exemplaar toegestuurd. Hieronder vindt u het bestelformulier.

Eerdere uitgaven
Alle eerdere uitgaven van het tijdschrift, de nummers #1 tot en met #97, die sinds 1993 werden uitgegeven, kunt u hier nalezen. Voor opmerkingen en vragen kunt u mailen naar Margot de Jager, ook als u het tijdschrift niet digitaal heeft ontvangen, maar dat wel zou willen.


Deze uitgave is mede
mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020