Stedenbouw – Toen | Nu | Straks – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Een middag geheel gewijd aan de Amsterdamse stedenbouw. Drie sprekers geven in anderhalf uur tijd een overzicht van belangrijke historische en recente stedenbouwkundige ontwikkelingen in de stad Amsterdam. Ze bespreken de huidige stand van zaken en duiden de toekomstige opgaven voor stad en bestuur. Centraal staat het steeds veranderende krachtenspel tussen bestuur, bewoners en gebruikers van de stad.

Deze bijeenkomst is de start van een cursus Stedenbouw, die in het kader van het project ‘Stad in Zicht’ aangeboden wordt aan een select gezelschap ideeën-inzenders. In drie masterclasses werken amateurs en professionals gezamenlijk hun plannen en ideeën voor het Centrumeiland uit. Ter voorbereiding organiseert Arcam een algemene middag over stedenbouw die ook voor andere geïnteresseerden toegankelijk is.

Programma 27 september

13.30 inloop
14.00 Reinout Rutte (stad- en architectuurhistoricus TU Delft, auteur van de Atlas van de verstedelijking in Nederland – 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling), over de geschiedenis van stedenbouw
14.30 Ton Schaap (stedenbouwkundige bij DRO Amsterdam), over de ontwerpen van de recente Amsterdamse stedenbouw
15.00  Indira van ‘t Klooster (Architectuur Lokaal, A10 Magazine) over de huidige ontwikkelingen, zoals de terugtredende overheid en de bottom-up energie, en het toekomstperspectief.
15.30 napraten

Toegang: gratis
Aanmelden: [email protected]