Stedenbouw / Eigenbouw – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

Studiedag over de mogelijkheden van particulier opdrachtgeverschap voor binnenstedelijke locaties. Het eerste exemplaar van het gelijknamige magazine werd tijdens de studiedag uitgereikt.

Deze studiedag werd georganiseerd in vervolg op het programma Burgerlijke Stedenbouw dat in 2002 plaatsvond. Bij de onderhavige discussie, eveneens gehouden in het Nederlands Architectuurinstituut, kwamen verschillende voorbeelden van wijken met particuliere woningbouw aan bod. De nadruk lag op wijken die nog in de plan- of bouwfase verkeren. Hoewel het resultaat nog niet kan worden gemeten, zijn deze wijken de aandacht waard vanwege de bijzondere stedenbouwkundige plannen die eraan ten grondslag liggen. Kenmerk van deze plannen is dat ze grote aantallen woningen in particulier opdrachtgeverschap kunnen herbergen door ze een vormend raamwerk mee te geven, zonder de uniciteit van de individuele woning aan te tasten.

De besproken wijken zijn beschreven in het magazine STEDENBOUW EIGENBOUW. De moeite waard zijn ook de projecten in dit magazine, die in collectief opdrachtgeverschap tot stand zijn gekomen. Steeds vaker blijkt dat deze manier van eigenbouw een betaalbaar alternatief vormt voor individueel opdrachtgeverschap. Bovendien biedt het faciliteren van dergelijke projecten gemeenten de mogelijkheid te profiteren van bestaande sociale structuren en samenlevingsvormen.