Stapeling kerncompetenties aan banden gelegd – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2023

Hoewel de trend van een afnemend aantal aanbestedingen voor architectuur onverminderd doorzet, is er toch vooruitgang te rapporteren over het afgelopen kwartaal. De rol van het rijk als aanbesteder groeit weer ten opzichte van voorgaande jaren. En de Commissie van Aanbestedingsexperts komt op de valreep met belangwekkende publicaties. In een belangrijk advies stelt de Commissie paal en perk aan de ongebreidelde wildgroei van referentie-eisen en haar tussentijdse rapportage laat zien dat de klachtafhandeling door de Commissie zijn vruchten lijkt af te werpen.

U kunt het kwartaalbericht hiernaast downloaden.