Stadsarchitecten en Omgevingsrecht – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt de nieuwe Omgevingswet voor. In deze wet worden onder meer taken en bevoegdheden voor het ruimtelijk inrichtingsbeleid van Nederland gereguleerd tussen de verschillende bestuurslagen. Het College van Rijksadviseurs (CRA) overlegt met de Provinciaal Bouwmeesters, Stadsarchitecten en Stadsbouwmeesters van Nederland  over hoe zij de invulling en uitvoering van deze rol ter hand willen nemen.

De taken en bevoegdheden van gemeenten en provincies worden bij de invoering van de Omgevingswet aanmerkelijk vergroot en is er een belangrijke rol weggelegd voor ruimtelijk kwaliteitsbeleid voor gemeenten en provincies. Bij de voorbereiding van de wet heeft het College van Rijksadviseurs (CRA) aandacht gevraagd voor het juridisch verankeren van ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Het CRA heeft hierover een advies uitgebracht.

De discussie wordt gevoerd aan de hand van dit advies en van het essay ‘Urgentie, verleiding en gereedschap’ van José van Campen, dat ingaat op mogelijkheden en beperkingen van de omgevingswet voor ruimtelijk kwaliteitsbeleid op gemeentelijk en provinciaal beleid.

Het CRA wil dit zo belangrijke thema frequent gezamenlijk aan de orde stellen omdat ze zeer hecht aan dit onderwerp. Het streven is, als resultaat van de bijeenkomst, aanbevelingen en suggesties te publiceren met het doel een handreiking te bieden op lokaal en regionaal niveau.

Programma
De netwerkbijeenkomst wordt door Architectuur Lokaal georganiseerd. Het advies CRA is hiernaast te downloaden.

15.00 Ontvangst
15.15 Welkom en inleiding, Eric Luiten, rijksadviseur Landschap en Water; toelichting op het Advies College van Rijksadviseurs over de Omgevingswet, 3 mei 2013
15.30 Stand van zaken, Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig beter, ministerie van Infrastructuur en Milieu
15.45 Mooiwaarts en omgevingsadvies, Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
16.00 Omgevingswet en gereedschap voor ruimtelijke kwaliteit, José van Campen, zelfstandig planoloog, o.a. secretaris Voorbeeldenteam Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht AAARO (bijlage, incl. vooraf ontvangen aandachtspunten van genodigden)
16.15 Reflectie, Egbert Stolk, stedenbouwkundige TU Delft, bezig met promotieonderzoek naar planbeoordeling en kwaliteitsborging
16.30 Reacties  en discussie, conclusies en aanbevelingen, afspraken voor vervolg
19.00 Afsluiting

Deelnemers
Provincie Friesland Catrien de Vries, voorzitter Provinciaal Ruimtelijke Kwaliteitsteam en Sandra van Assen stedenbouwkundige en lid team ruimtelijke kwaliteit; Provincie Gelderland Elbert van der Linden, Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit; Provincie Groningen Linda Noorman, provinciaal bouwmeester; Provincie Noord-Holland Jandirk Hoekstra, provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK); Provincie Utrecht Ingeborg Thoral, provinciaal Adviseur Provincie Utrecht; Abe Veenstra, provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PAZH); Gemeente Arnhem Luuk Tepe, stadsbouwmeester openbare ruimte; Gemeente Borsele Christine de Ruijter, dorpsbouwmeester; Gemeente Delft Wytze Patijn, stadsbouwmeester; Gemeente Groningen Niek Verdonk, stadsbouwmeester; Gemeente Haarlem Max van Aerschot, stadsbouwmeester; Gemeente Haarlemmermeer Fred Kaaij, stadsarchitect; Gemeente Hilversum Chris Vanderheyden, stadsbouwmeester; Gemeente Leiden Maarten Schmitt, stadsstedenbouwer; Gemeente Enschede Rob Hendriks, stadsbouwmeester gebieden met hoge beeldregie; Gemeente Enschede Robin Veenink, stadsbouwmeester gebieden met de basis beeldregie, stadsbouwmeester Enschede, Hengelo en Borne; Gemeente Purmerend, Jac Boot, senior adviseur ruimtelijke kwaliteit  – previsor; Gemeente Sudwest Fryslân Frans Tolsma, architect, projectleider; Gemeente Sudwest Fryslân Tonny Douma, architect, stedenbouwkundige/projectleider; Gemeente Sittard Pascal Wauben, stadsbouwmeester; Gemeente Zwijndrecht Dennis Smit, adviseur afd. Ruimtelijke Ontwikkeling; Gemeente Zwijndrecht, Gerben Lankhaar, adviseur afd. Ruimtelijke Ontwikkeling; ARBM Marcel van Heck, secretaris CRA; Architectuur Lokaal Indira van ‘t Klooster, senior projectleider en Maaike van Beusekom, projectmedewerker.