Schipper Bosch wint Gouden Piramide 2015 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft op 21 november de Gouden Piramide 2015 uitgereikt aan Schipper Bosch voor Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Naast een trofee bestaat de prijs uit een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuurplaquette. De prijs werd in ontvangst genomen door de directeur van Schipper Bosch, Bart Schoonderbeek.

De opdrachtgever heeft een bestaand bedrijventerrein getransformeerd tot een vitale gemeenschap van bedrijven die bijdragen aan een duurzame wereld. Het project beperkt zich dan ook niet tot ruimtelijke ingrepen; het omvat tevens diverse collectieve voorzieningen en activiteiten. Elke euro die het industriepark opbrengt wordt daarin opnieuw geïnvesteerd. Het terrein is opnieuw ingericht, met ruimte voor een eigen waterzuivering, en bij de renovatie van de gebouwen was er veel aandacht voor hun cultuurhistorische waarde.

De film over de genomineerde opdrachtgevers van de Gouden Piramide 2015 mét winnaar is hier te bekijken.

Architectuur Lokaal was lid van de technische commissie van de Gouden Piramide. Daarnaast verzorgt Architectuur Lokaal in opdracht van Projectbureau Gouden Piramide een aantal bijeenkomsten om de lessen die kunnen worden getrokken uit de Gouden Piramide-inzendingen van dit jaar breder te bediscussiëren. Nadere informatie over het precieze programma en de data wordt binnenkort bekendgemaakt.

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De jaarlijks toe te kennen Rijksprijs bestaat uit een bedrag van vijftigduizend euro, een trofee en een architectuurplaquette. In een publicatie worden de beste inzendingen van de prijsronde gepresenteerd.