Samen bouwen aan de stad. De rol van gemeenten bij stedenbouw met particuliere opdrachtgevers – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

Slideshow

Landelijke slotmanifestatie Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap voor gemeentebestuurders, ambtenaren, ontwerpers, woningcorporaties en andere professionals.

Tien jaar geleden was het nog niet zo gebruikelijk om te bouwen in particulier opdrachtgeverschap op de schaal zoals dat nu overal in Nederland gebeurt. Zowel in buitengebieden als bij herbestemming en verdichting in de steden worden op grote en kleine schaal, individueel of collectief, eigen woningen of panden om in te werken gebouwd en voorbereid. Hoe vormen al deze bouwprojecten tezamen een stedelijke woon- en werkomgeving? Welke rol hebben de gemeenten in deze ontwikkelingen, en wat is de rol van de stedenbouw daarbij?

Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap
Op verzoek van het ministerie van OCW zette Architectuur Lokaal het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap op. Er vonden excursies plaats naar Groningen, Eindhoven, Enschede, Leiden, Almere en Amsterdam; de projecten worden vanaf 21 april gedetailleerd toegelicht in projectdossiers op de website arch-lokaal.nl. Met IDTV werd een reeks documentaires gemaakt waarin zowel bestuurders als opdrachtgevers aan het woord komen. Met gemeentelijke planteams in Meppel, Delft en Deventer waren er ontwerpateliers met wethouders. Door stedenbouwkundigen werd ontwerpend onderzoek verricht via een meervoudige studieopdracht, en op de Bouwbeurs in Utrecht en tijdens het Open Weekend Particuliere Bouw vonden discussies plaats.

Manifestatie & boek
De resultaten van al deze activiteiten werden op 21 april gepresenteerd en besproken op de landelijke slotmanifestatie in Almere, met gemeentebestuurders, ambtenaren, ontwerpers, woningcorporaties en andere professionals. Deelnemers ontvingen het boek Samen bouwen aan de stad, een “doe” boek over en voor stedenbouw en (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Het boek bevat theoretische bijdragen van o.a. JaapJan Berg, Dirk Bergvelt, Robert Broesi en Geert Keurs, en columns van Fer Felder, Jeroen Junte en Marc van den Eeerenbeemt. De gemeenten Meppel, Deventer en Delft geven een kijkje in de keuken: hoe komt particulier opdrachtgeverschap bij hen tot stand? Tien ontwerpers, waaronder Palmbout Urban landscapes, Stereo Architects en OKRA landschapsarchitecten geven hun visie op hoe stedenbouwkundig ontwerp kan bijdragen aan particulier opdrachtgeverschap. En met behulp van plattegronden en kaarten kan iedereen zelf op excursie in Nederland.

De manifestatie ging vooraf aan het congres particulier opdrachtgeverschap met verkoopmanifestatie van de gemeente Almere, dat op 22 en 23 april op locatie plaatsvond in Almere Poort. Het congres zette de zelfbouwer centraal met workshops, lezingen, een tentoonstelling en andere activiteiten. Er werd teruggeblikt op alle facetten van vier jaar particulier opdrachtgeverschap in Almere. Als speerpunt van de verkoopmanifestatie stond de introductie van een nieuwe manier van stadsontwikkeling centraal. Een organische manier van stadsplanning waarbij een mix van kleinschalige en grote initiatieven wordt uitgedaagd om samen de stad te maken.

Lees ook
24 april 2011 – reactie staatsecretaris Zijlstra op Samen bouwen aan de Stad, rijksoverheid.nl

Dit programma maakt deel uit van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap van het ministerie van OCW in het kader van de architectuurnota 2009-2012.