Ruimte voor morgen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Tweedaagse cursus architectuur en stedenbouw voor medewerkers van Bouwfonds Ontwikkeling.

In 1999 organiseerde Architectuur Lokaal voor Bouwfonds een eerste cursus: Kennis van architectuur en stedenbouw. Sinds die tijd is er in architectuurland het een en ander gebeurd. Zo zijn veel VINEX wijken inmiddels gerealiseerd en staan binnenstedelijke ontwikkelingen en herbestemmingsprojecten steeds vaker in de aandacht.

De eerste cursusdag in het programma Ruimte voor Morgen bestond uit inleidende hoorcolleges, gevolgd door een excursie naar onder meer de Amsterdamse uitleglocatie IJburg en naar binnenstedelijke invullingen.
Op de tweede dag werden voorbeeldprojecten in Utrecht behandeld. Verschillende betrokkenen vertelden over hun rol tijdens het bouwproces; de rolverdeling van de verschillende partijen zal zo duidelijk worden. De woonwijken Vleuterweide (Leidsche Rijn) en Vondelparc (tegen de binnenstad aan) dienden als praktijkvoorbeeld.

Er was steeds uitgebreid ruimte voor uitwisseling van gedachten en discussie. Tijdens deze cursusdag ging de aandacht vooral uit naar de rolverdeling binnen het bouwproces, de wijze van selectie van de architecten, het gewenste imago van de wijk, de bevolkingssamenstelling en de cultuur van de plek. Aan het einde van de laatste cursusdag vond een discussie plaats.