Routeontwerp A27 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Krachtenveldanalyse van het routeontwerp A27 in opdracht van Rijkswaterstaat.

Bij gemeenten en provincies groeit de belangstelling voor de kwaliteit van het snelweglandschap terwijl rijkswaterstaat bij het ontwikkelen van routes wil aansluiten op lokale en regionale agenda’s. Architectuur Lokaal helpt graag om beide trends bij elkaar te brengen. Na de Regenboogroute A12 begon Rijkswaterstaat in 2005 met routeontwerpen voor andere snelwegen. Bij de A27 werden MUST en Architectuur Lokaal ingeschakeld. Terwijl MUST de visieontwikkeling voor de route opzette, bracht Architectuur Lokaal het ‘krachtenveld van het routeontwerp A27’ in kaart. De vraag was verder, om parels langs de route aan te wijzen, samenwerkingsprojecten van provincies en gemeenten die de meerwaarde van het routeontwerp A27 duidelijk maken. Dergelijke parels zijn wel te vinden, maar ze hebben vooral een lokaal karakter. Het is nog lastig om opdrachtgevers te vinden die in staat zijn om de kwaliteit van het snelweglandschap op regionale schaal een impuls te geven.