Resultaat Prijsvraag Waterwoningen Wiarda – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Op 17 december 2013 schreef de gemeente Leeuwarden een openbare prijsvraag uit voor duurzame waterwoningen te Leeuwarden. Gevraagd werd om het ontwerp van een cluster van 2 of meer waterwoningen met hoogwaardige architectonische uitstraling. Bij de prijsvraag is sprake van 4 (zicht)locaties. Deelname staat open voor combinaties van ontwerpers en bouwers. Op basis van een ideeënschets en stedenbouwkundige invulling van het bouwblok worden maximaal twaalf combinaties uitgenodigd voor de tweede ronde waarin het ontwerp tot een VO uitgewerkt dient te worden.

De nummers 1 tot en met 3 mogen, in deze volgorde, een grondbod op een van de vier locaties doen om hun plan te realiseren. De winnaar van de publieksprijs mag een bod doen op de vierde locatie. Daarnaast ontvangt de ontwerper van het eerste winnende ontwerp een geldbedrag van € 5.000, de tweede prijswinnaar € 2.500 en de derde prijswinnaar € 1.500. De winnaar van de publieksprijs ontvangt een geldbedrag van € 2.000. Bij locatieverwerving door de bouwers behorend bij de winnende ontwerpen brengt het Projectbureau De Zuidlanden, de rente over de koopprijs van de grond voor maximaal 1 jaar niet in rekening.

Resultaat

Op 6 mei 2014 maakte de gemeente de resultaten bekend. De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

 • 1e prijs: CRAJ (Boat Hûs), Architectenbureau Robin Kerssens en IM Architects;
 • 2e prijs: Oeverhuis, Onix;
 • 3e prijs: WOONWERF, DAAD Architecten;
 • Publieksprijs: 19.20.21, Architect Rein Hofstra & Eugène Wijffels Architecten

De volgende inzendingen zijn genomineerd:

 • 19.20.21, Architect Rein Hofstra & Eugène Wijffels Architecten;
 • De Lisdodde, Ir. M. J. A. Groothoff & E. N. Oosterlaar;
 • TIIDLOAZE FEROARING, Sijtsma Van der Voorn Architecten;
 • GENERATURE HOUSE, KARUS Architectuur & Stedenbouw;
 • It nije wetter, Aas Architecten;
 • KRAAG, TWA architecten;
 • REITHINTJES, Architectenburo Klamer;
 • Wiarda beweging op en met het water, Sipma Architecten;
 • Woonwerf, BOX Architecten

Hiernaast zijn het reglement en juryrapport van de prijsvraag te lezen.