Referenties voor duurzame Europese Steden – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De Europese Commissie richt zijn beleid onder meer op duurzame stedelijke ontwikkeling. In vervolg de Verklaring van Marseille (2008) is besloten om een referentiekader op te stellen voor duurzame Europese Steden (Reference Framework for Sustainable Cities’ RFSC. Dit referentiekader heeft tot doel duurzame en integrale stedelijke ontwikkeling te bevorderen, en het Handvest van Leipzig (2007) operationeel te maken. De Commissie richtte een internationale werkgroep op die instrumenten heeft geïnventariseerd voor lokale overheden en andere betrokkenen om beslissingen te kunnen nemen over strategie, beleid en planvorming voor de steden. Het prototype van het digitale referentiekader werd gepresenteerd bij de bijeenkomst over Duurzame Europese Steden van de EU commissarissen ruimtelijke ordening in Toledo (2010). In 2011 werd het systeem in verschillende Europese steden getest. Het is de bedoeling dat het systeem in 2012 wordt gepubliceerd onder het Deense voorzitterschap van de Europese Unie.
Op voordracht van het European Forum for Architectural Policies EFAP neemt Architectuur Lokaal deel aan het Expertpanel RFSC. Dit programma van de Europese Commissie, General Direction of Regional Development, wordt gecoördineerd door het NICIS.