Provincie Zuid-Holland – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2019

2013 – heden | Harm Veenenbos | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

Harm Veenenbos is de derde Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) in Zuid Holland. De PARK is een externe adviseur die, vanuit een onafhankelijke positie, het provinciale bestuur en de ambtelijke organisatie adviseert. In het werkprogramma 2017-2020 (pazh.nl) schetst Harm drie hoofdlijnen voor zijn periode als adviseur: de Zuidelijke Randstad als landschapsstad, klimaatverandering en de wateropgave en de ruimtelijke gevolgen van duurzame energiewinning.

2013 – 2016 | Abe Veenstra |  provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

Abe Veenstra was gedurende drie jaar de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) in Zuid Holland. De PARK is een externe adviseur die, vanuit een onafhankelijke positie, het provinciale bestuur en de ambtelijke organisatie adviseert. In de publicatie P.A.R.K. 2013-2015 – Eén landschap maken blikte Abe Veenstra terug op de oogst van twee jaar adviseurschap en keek hij vooruit naar de komende periode.

2009 – 2012 | Eric Luiten | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit 

De provincie Zuid-Holland stelde Eric Luiten aan als provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit voor twee dagen per week. Eric Luiten gaf vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd advies over ruimtelijke kwaliteit aan het provinciaal bestuur en, op verzoek, ook aan samenwerkingspartners van de provincie.