Provincie Noord-Brabant – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2019

2014 – heden | Anne van Kuijk | Eltjo Kugel | provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit

Anne van Kuijk en Eltjo Kugel zijn de provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK’s) van de provincie Noord-Brabant. Zij vervullen deze taak naast hun andere werkzaamheden bij de provincie Noord-Brabant en acteren namens de provincie in het landelijk netwerk op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Anne en Eltjo maken deel uit van het Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit, van waaruit diverse medewerkers van de provincie Noord-Brabant met hun ontwerpende expertise worden ingezet in provinciale opgaven op het gebied van o.a. natuur, infrastructuur, gebiedsontwikkeling en erfgoed. Vanuit BERK wordt ook gewerkt aan agendasetting en verdere netwerkvorming op het thema ‘ruimtelijke kwaliteit’ in Brabant.

In 2016 ligt het accent op het verbinden van ruimtelijke kwaliteit met de maatschappelijke opgaven uit het bestuursakkoord Beweging in Brabant, waaronder energietransitie, agrofood, leegstand, mozaïekmetropool Brabant en circulaire economie. Dit gebeurt in diverse praktijken in Brabant en in Werkplaats De Gruyter, die voortkomt uit het programma Mijn Mooi Brabant 2001-2015.
Twitter: @BERKbrabant

2012 – 2014 | Hilde Blank | adviseur Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit

Hilde Blank was extern adviseur van het Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit (BERK) en heeft via werkplaatsen, ontwerpateliers, debatten, intervisiegesprekken, het werken aan Ruimtelijke Kwaliteit binnen de provincie Noord Brabant aangejaagd.
Eerder was Hilde Blank provinciaal bouwmeester van de provincie Noord-Holland.