Provincie Fryslân – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | augustus 3, 2020

2008 – heden | Team Ruimtelijke Kwaliteit
De provincie Fryslân beschikt vanaf 2008 over een eigen Team Ruimtelijke Kwaliteit. Dit is een multidisciplinair team van deskundigen dat adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van ruimtelijke opgaven in Fryslân. Het team maakt deel uit van de provinciale organisatie en werkt dus vanuit het provinciale beleid, zoals streekplannen en structuurvisies over landschappelijke en cultuurhistorische belangen van de provincie. Het team wordt ingeschakeld door collega’s van de provincie of van gemeenten en denkt mee, deelt kennis, inspireert, stimuleert, begeleidt en adviseert.
Vanaf januari 2016 bestaat het team uit de volgende personen (v.l.n.r.): Gilles de Langen (archeologie), Marina Fermo (cultuurhistorie), Bertus de Jong (landschap), Hilde Kloosterziel (landschap), Dolf van Weezel Errens (cultuurhistorie), Greet Kluwer (verkeer & vervoer), Richtsje van Berkum (duurzame energie / landschapsgeschiedenis) en Stephan Smeijers (landschap).